Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nasi posłowie razem

Data: 29.03.2018 r., godz. 11.00   
Posłowie naszego okręgu zagłosowali zgodnie (jeden nie głosował) w sprawie ustawy dotyczącej dotacji w wysokości 100 000 000 złotych przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego na konserwację Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie.
To sprawa z grudnia 2017 roku. Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielenia dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zasilenie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą w Warszawie. Ustawa dotyczy terenu Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie, stanowiącego własność Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.
Za przekazaniem 100 000 000 złotych na konserwację Cmentarza Żydowskiego w Warszawie, pośród 416 posłów głosujących „za”, ustawę poparli także posłowie naszego okręgu wyborczego, w skład którego wchodzi powiat wołomiński. Głos „za” oddali: Mariusz Błaszczak (PiS), Anita Czerwińska (PiS), Kinga Gajewska (PO), Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna), Jan Grabiec (PO), Michał Kamiński (PSL – Unia Europejskich Demokratów), Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), Jacek Sasin (PiS), Andrzej Smirnow (PiS), Jan Szyszko (PiS), Piotr Uściński (PiS). Stanisław Tyszka (Kukiz'15) nie głosował.
Dochody z inwestowania części kapitału wieczystego pochodzącego z dotacji fundacja przeznaczy na prowadzenie prac renowacyjnych, konserwatorskich i inwestycyjnych na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie, a w szczególności na:

a. odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę i renowację obiektów budowlanych wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
b. konserwację nagrobków i pomników nagrobnych;
c. konserwację i renowację muru cmentarza oraz murków oporowych na cmentarzu;
d. konserwację ścieżek i alejek;
e. konserwację i rewaloryzację zieleni oraz wykonanie innych prac na gruncie, w szczególności robót ziemnych, wykopów oraz usuwania humusu;
f. wykonanie wszelkich innych działań mających na celu konserwację Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie, polepszenie jego stanu, wyglądu bądź zabezpieczenie przed zniszczeniem;
g. koszty administracyjne związane z prowadzeniem powyższych prac, w tym: koszty planowania, organizacji i nadzoru nad pracami, prowadzenia postępowań przetargowych i konkursowych, koszty promocji, koszty obsługi prawnej i księgowej oraz inne związane z zarządzaniem kapitałem wieczystym.

W ustawie zapisano, że dotacja w wysokości stanowiącej równowartość 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych) zostanie przekazana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do końca 2017 roku.RD