Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zakład Bakteriologii jest bardzo potrzebny

Data: 15.03.2018 r., godz. 11.00   
Podczas sesji Rady Powiatu Wołomińskiego w styczniu i lutym bieżącego roku wiele miejsca zajmowały sprawy Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, a zwłaszcza dzierżawa nieruchomości powierzchni na terenie szpitalnym i szpitalnego Zakładu Bakteriologii.
Aby otrzymać informacje o aktualnej sytuacji Zakładu Bakteriologii, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej Rady Powiatu pod przewodnictwem Andrzeja Olszewskiego. Ten – wydawałoby się – gorący temat nie cieszył się zainteresowaniem radnych powiatowych, o czym świadczy frekwencja – tylko 13,7%. Swój początek sprawa miała w grudniu 2016 roku, gdy dyrekcja szpitala znacznie podniosła ceny badań, tłumacząc, że niektóre badania były tańsze od kosztów samych odczynników. Podniesienie cen spowodowało zmniejszenie liczy badań o ponad połowę. Ten rynek został przejęty przez lokalne laboratorium outsourcingowe.
W latach 2009-2012 staraniem Rady Powiatu Wołomińskiego wybudowano budynek Bakteriologii, Laboratorium i Sterylizacji za kwotę ponad 4,8 mln zł. Zakład Bakteriologii, jak czytamy w Zaświadczeniu wydanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej „(…) zaliczany jest do grupy laboratoriów o najwyższej jakości diagnostyki mikrobiologicznej w kraju. Wysoki profesjonalizm i zaangażowanie (…) stanowi istotny element w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom Szpitala MBNP w Wołominie”. W bakteriologii pracującej 7 dni w tygodniu zatrudnieni są wysokiej klasy specjaliści IIº stale podnoszący swoje kwalifikacje.
Sprawa rozgorzała, gdy dyrekcja szpitala ogłosiła przetarg, w którym znalazła się diagnostyka laboratoryjna, w której znajdowały się również badania z mikrobiologii wykonywane do tej pory przez szpitalny Zakład Bakteriologii. Spór wszedł w etap przerzucania się pismami przez różne instytucje, także zewnętrzne. Dyrektor Andrzej Gruza swoją decyzję wyjaśnia potrzebą „dublowania” z uwagi na konieczność zabezpieczenia ciągłości badań na wypadek awarii oraz względami ekonomicznymi.
Dołączyłam do dyskusji, sugerując, że należałoby się zastanowić nad działaniami wspierającymi bakteriologię, na poszukiwaniu dodatkowych podmiotów, którym zakład mógłby świadczyć swoje usługi i dodatkowo zarabiać. Na tę propozycję odpowiedziała zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa Urszula Starużyk, proponując „Program bezpieczeństwa epidemiologicznego powiatu wołomińskiego”. Przedmiotowy program polegałby na ograniczeniu antybiotykoterapii w lecznictwie otwartym, co skutkowałoby mniejszą opornością wśród bakterii umożliwiającą szybsze i skuteczne leczenie pacjenta, a szczególnie dzieci. Radni i dyrekcja szpitali obiecali wsparcie tej inicjatywy.Magdalena Suchenek, radna powiatu wołomińskiego