Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Więcej ekranów jeszcze w tym roku?

Data: 15.03.2018 r., godz. 11.00   
Okazuje się, że istnieje realna szansa na to, by jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dobudowała ekrany dźwiękochłonne przy nowej trasie S8 na terenie Zielonki i innych gmin, które zgłaszały z tym problem. Decydujące będą wyniki badań hałasu.
Badania hałasu przy trasie S8 zostaną przeprowadzone w Zielonce i Radzyminie jeszcze w marcu. Wykona je Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Jeżeli przeprowadzone badania wykażą przekroczenie norm, to WIOŚ wystąpi do marszałka o wydanie decyzji o podwyższeniu lub dobudowaniu ekranów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (właściciel trasy S8) zadeklarował, że jest gotowy jeszcze w tym roku zlecić dobudowanie ekranów, jeżeli taka będzie decyzja marszałka.
W tej chwili decydujące znaczenie będą miały badania hałasu przeprowadzone przez WIOŚ. W Zielonce na prośbę burmistrza Grzegorza Dudzika odbyła się wspólna wizja lokalna z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, w celu wyznaczenia stanowiska do pomiaru natężenia hałasu w okolicach trasy S8 w Zielonce.
Wizja dotyczyła odcinka trasy oznaczonego symbolem „B”, który rozpoczyna się za wiaduktem nad ul. Pustelnicką w Zielonce i prowadzi w kierunku Kobyłki. Wstępnie jako miejsce badania wyznaczono posesję przy ul. Mazurskiej, położoną najbliżej trasy. Badanie, które przeprowadza się w cyklu ciągłego nagrywania hałasu przez 48 godzin, zostanie przeprowadzone w tygodniu między 19 a 23 marca.
Pomiary na odcinku wcześniejszym, to jest od granic z Markami do wiaduktu nad ul. Pustelnicką zostaną przeprowadzone przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.
Ostateczna lokalizacja punktów zostanie ustalona po wizji w terenie, przez akustyków działających z ramienia wykonawcy analizy porealizacyjnej. Na podstawie danych otrzymanych z punktów pomiarowych zostanie wykonany i skalibrowany model obliczeniowy, który określi poziom hałasu wzdłuż całego odcinka drogi, niezależnie od ilości punktów pomiarowych.
Jeśli normy rzeczywiście będą przekroczone, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że na ekrany nie trzeba będzie czekać 3 lata, jak wcześniej informowała GDDKiA.AK