Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zielonka: Środki z Unii na zagospodarowanie miejsc zieleni

Data: 05.10.2017 r., godz. 11.00   
Zielonka pozyskała blisko 3 mln zł środków z Unii Europejskiej na realizację projektu zagospodarowania miejsc zieleni w mieście.
Projekt, którego wartość całkowita w wkładem własnym szacowana jest na 3,8 mln zł, obejmuje zadania ukierunkowane na wzbogacenie i zharmonizowanie zieleni miejskiej na terenie Zielonki, jak również zagospodarowanie zielonej przestrzeni publicznej tak, aby była przyjaznym miejscem rekreacji i integracji mieszkańców.

Zakres projektu to konkretne działania w zakresie zagospodarowania zielenią ogólnodostępnych terenów miejskich w Zielonce, w następujących lokalizacjach: Glinianki, park Dębinki, skarpa obok budynku Urzędu Miasta Zielonka, plac im. Jana Pawła II, osiedle Długa (przestrzeń pomiędzy blokami 9, 13, 17 i ul. Długą), skwer im. Armii Krajowej, teren rekreacji przy ul. Wojska Polskiego (teren „po Koszarowcu”).

- Cieszę się, że aż siedem miejsc w Zielonce zyska nowy blask dzięki temu projektowi. Będą to miejsca rekreacji i odpoczynku wśród zieleni – mówi burmistrz Grzegorz Dudzik.

Przygotowanie opisywanego projektu poprzedziły spotkania diagnostyczno-warsztatowye z mieszkańcami Zielonki oraz konsultacje społeczne, które odbywały się w 2016 r. w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zielonka.

W czasie ich trwania, wielokrotnie sygnalizowano potrzebę zagospodarowania zielonej przestrzeni publicznej, tak, aby była przyjaznym miejscem rekreacji i integracji mieszkańców. Pojawiały się sugestie, że w ramach działań rewitalizacyjnych powinny być realizowane działania poprawiające ład przestrzenny terenów publicznych, ich zagospodarowanie oraz podnoszące jakość i różnorodność infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Zwracano uwagę, że przestrzeń publiczną Zielonki należy „zazielenić i ukwiecić”.

W najbliższych tygodniach pomiędzy Miastem Zielonka a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisana zostanie umowa o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska miejskiego w Zielonce poprzez kompleksowy rozwój terenów zieleni”. Realizacja projektu przewidziana została w 2018 r.

AK