Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dla młodzieży z Zielonki

Data: 21.09.2017 r., godz. 11.00   
Dzięki pozyskaniu Funduszy Europejskich 125 uczniów z Zielonki otrzyma wsparcie w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej.
Zielonka znalazła się wśród 10 miast z obszaru metropolii warszawskiej, które otrzymały ponad 2,1 mln zł dofinansowania unijnego na inwestycje w edukację młodzieży szkolnej, polegające na podniesieniu kompetencji kluczowych oraz pomoc w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. Z projektu w Zielonce skorzystają uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce kończący edukację na poziomie gimnazjum.
11 września burmistrz Grzegorz Dudzik uczestniczył w podpisaniu stosownych dokumentów w tej sprawie. Wniosek do konkursu, w zakresie Zielonki, został przygotowany przez Urząd Miasta. W ramach projektu zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) w szkołach, a także przygotowanie placówek do świadczenia tego typu usług, np. utworzone zostaną Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). Zostaną one wyposażone w pomoce dydaktyczne, fachową literaturę oraz materiały dydaktyczne, wykorzystywane podczas prowadzenia działań doradczo-warsztatowych. Udział w projekcie przyniesie wiele korzyści. Wśród przykładów można podać, np. wyposażenie w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne szkół czy też uczestnictwo nauczycieli z Zielonki w studiach podyplomowych i warsztatach.
Projekt jest efektem partnerskiej współpracy w ramach ZIT WOF, której liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa (reprezentowane przez Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy).
Zakres projektu wypracowany został wspólnie i każda z gmin określała zakres swoich potrzeb w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to inicjatywa, która pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizowanie przez Warszawę oraz 39 gmin wspólnych przedsięwzięć finansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej realizowane są m.in. projekty edukacyjne, budowane drogi rowerowe oraz parkingi P+R.AK