Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Międzynarodowy projekt w Zielonce

Data: 07.09.2017 r., godz. 11.00   
W Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce po dwóch latach prac dobiega końca realizacja międzynarodowego projektu ,,Green, greener, the greenest wind, water, and the world”. Jego zadaniem było stworzenie programu nauczania z zakresu energetyki alternatywnej i odnawialnej dla litewskich i łotewskich szkół technicznych.
Nad programem pracowali specjaliści z Łotwy i Litwy, korzystając z doświadczeń partnerów z Polski, Szkocji i Niemiec. Nauczyciele Technikum Mościckiego wspierali partnerów projektu swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu nauczania energetyki odnawialnej. W ramach projektu odbyły się międzynarodowe spotkania.

Wizyty i spotkania

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2015 roku. Pierwsze spotkanie partnerów, w którym uczestniczyła dyrektor szkoły Anna Nowińska-Mróz, miało miejsce w październiku 2015 roku na Łotwie. Kolejne odbyło się w listopadzie 2015 roku w Niemczech. Cennym doświadczeniem stało się spotkanie przedstawicieli projektu w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w lutym 2016 roku.
Uczestnicy nie tylko zostali ugoszczeni przez starostę wołomińskiego, mieli także możliwość odwiedzić Centrum Obserwacyjne w Jabłonnie, Instytut PAN, gościli w lokalnych firmach (APS i TRUMPF Huettinger), które współpracują ze szkołą w ramach szkolnictwa zawodowego. Odbyło się także spotkanie z autorem polskiego programu nauczania energetyki odnawialnej – profesorem Ryszardem Tytko.
Kolejne wizyty projektowe miały miejsce w Szkocji, na Łotwie, w Niemczech, na Litwie. W lutym 2017 roku na spotkaniu przedstawicieli projektu w Szkocji przedstawiono stworzony program nauczania dla szkoły łotewskiej oraz poddano dyskusji sposób wdrożenia go w życie.

Zamierzony efekt


Realizacja projektu dobiega końca! Wspólne działania, przedsięwzięcia oraz wymiana doświadczeń przyniosły zamierzony efekt. Dzięki projektowi i zaangażowaniu działających w nim osób powstały programy nauczania związane z energetyką odnawialną dla Litwy i Łotwy zaakceptowane przez Ministerstwa Edukacji.
Spotkanie podsumowujące odbyło się na Łotwie. Zespół Szkół w Zielonce reprezentowała kierownik kształcenia praktycznego Jadwiga Boguszewska.
Udział w tak ważnym przedsięwzięciu to bardzo cenne doświadczenie zawodowe. Możliwość debat, dyskusji, wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami – przedstawicielami krajów europejskich pozwoliła nauczycielom Mościckiego w Zielonce zdobyć kolejne doświadczenia i wdrożyć je w proces nauczania klas technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.