Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Sprostowanie

Data: 06.07.2017 r., godz. 11.00   
Autor artykułu ”PGK w Zielonce do likwidacji”, który nie miał odwagi podpisać się pod nim, przedstawił jednostronne stanowisko Burmistrza Miasta Zielonka Grzegorza Dudzika i podał kilka nieprawdziwych informacji. Nie zasięgnął też opinii drugiej strony – radnych, choćby dla zachowania rzetelności dziennikarskiej.
Rada Miasta uchwałą z dnia 25 sierpnia 2016 r. wyraziła wolę rozwiązania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zielonce Sp. z o.o. Szeroko uzasadniła swoje stanowisko. Po ośmiu miesiącach oczekiwania na realizacje uchwały, 27 kwietnia b.r. przyjęła stanowisko dotyczące jej wykonania. Wskazała na opieszałość Burmistrza w realizacji uchwały i wnioskowała o niezwłoczne przedstawienie Radzie i opinii publicznej harmonogramu likwidacji spółki i powołania w zamian jednostki budżetowej.
Obydwa te wydarzenia należy traktować łącznie i ich powinien dotyczyć artykuł. Autor artykułu napisał, że projekt stanowiska wpłynął do Rady Miasta nocą. Informacja jest nieprawdziwa, ponieważ projekt złożono do Rady po południu, tuż po zakończeniu pracy urzędu, w dniu poprzedzającym posiedzenie. Pan Burmistrz i zainteresowane osoby miały cały następny dzień na zapoznanie się z jego treścią, ponieważ posiedzenia Rady odbywają się o godzinie 18.00. Autor pisze, że jest to nowa praktyka, przy procedowaniu uchwał przez Radę Miasta. Ta informacja także jest nieprawdziwa, ponieważ niemal co miesiąc władze miasta w trakcie sesji rady, przy uchwalaniu jej porządku wnoszą do procedowania projekty uchwał lub autopoprawki, nieomówione na komisjach. Mimo to Rada zgadza się, aby takie projekty rozpatrywać.
Autor artykułu pisze, że proces przygotowania do likwidacji trwa nieprzerwanie od momentu przyjęcia uchwały ws. rozwiązania spółki. Co z tego, że proces przygotowania trwa, jeśli nie ma dotychczas jego konkretnych efektów – uchwały Burmistrza – jako Zgromadzenia Wspólników i rozpoczęcia likwidacji. Nie powołano likwidatora i nie ustalono zasad funkcjonowania zakładu budżetowego. Przez osiem miesięcy urząd był w stanie opracować jedynie mało przydatną i stronniczą analizę prawną oraz projekt uchwały Rady Miasta dotyczący kwestii, które nie leżą w jej kompetencjach. Wspomniana analiza nie zawiera najważniejszych w sprawie elementów: właśnie harmonogramu likwidacji, konsekwencji prawnych i wyliczeń finansowych wynikających z każdej czynności z harmonogramu, projektów uchwał organów spółki. Radnym nie przedstawiono dotąd harmonogramu likwidacji – o czym pisze Pan Burmistrz.
Grzegorz Dudzik stwierdził, że „Były trudności ze znalezieniem właściwego podmiotu, bo żądaliśmy w postępowaniu minimalnego chociaż doświadczenia w likwidacjach spółek komunalnych, a okazało się, że kancelarii mających taką wiedzę brak”. Nie jest dziwne, że nie znalazł się podmiot, który podjąłby się przeprowadzenia de facto prawie rocznego procesu likwidacyjnego – w tym wyręczanie Zgromadzenia Wspólników i likwidatora – ponieważ tak określono zakres zadań podmiotu w zapytaniu – za wynagrodzenie 20 000 złotych netto. Na tyle Burmistrz oszacował koszty usług firmy zewnętrznej.
Pan Burmistrz wyraża stanowisko, że „procesów likwidacji miejskich spółek w skali kraju praktycznie nie było. Trend jest zdecydowanie odwrotny”. Odpowiadamy, że przypadki likwidacji były: np. Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Gostyniu sp. z o.o. Wystarczy w Internecie wpisać hasło „likwidacja spółki komunalnej” i na portalach samorządowych można uzyskać szeroką informację o tym problemie i podmiotach wyspecjalizowanych. Poza tym proces likwidacji miejskiej spółki z o.o. nie różni się od procesu likwidacji jakiejkolwiek innej spółki z .o.o., a tego typu procesów przeprowadza się codziennie dziesiątki w Polsce.
Radni nie patrzą też na trendy – tylko na sytuację i potrzeby naszego siedemnastotysięcznego miasta, w którym są dzisiaj dwie spółki komunalne. Radni wielokrotnie wskazali korzyści z przekształcenia – w tym pół miliona złotych rocznie oszczędności, także na podatku VAT. Dodatkowo inne opinie radnych na temat funkcjonowania spółki są zbieżne z wynikami badania Najwyższej Izby Kontroli z 2015 -
20 spółek komunalnych i 28 samorządów. W podsumowaniu badania kontrolerzy stwierdzili, że realizacja zadań publicznych za pośrednictwem tworzonych przez samorządy spółek nie była efektywna, natomiast bardzo wzrastały koszty ogólnego zarządu i związane z tym koszty administracyjne. NIK wskazała, że spółki miały obniżoną skuteczność realizacji zadań samorządu. Do podobnych wniosków doszli Radni z Zielonki, po analizie pracy spółki miejskiej.
Nie mają też uzasadnienia słowa Pana Burmistrza Dudzika: „(…) dyskusję – spółka czy jednostka – podniesiono w Zielonce do rangi walki o niepodległość, tak jak nie mielibyśmy poważniejszych rzeczy do przyspieszonego omawiania”. Tutaj też autor artykułu mija się z prawdą. Dyskusja o zasadności funkcjonowania spółki odbyła się ale w ubiegłym roku, gdy radni podejmowali decyzje o jej rozwiązaniu. W uchwale kwietniowej radni wyrazili swoje stanowisko, widząc jedynie pozorowane działania Burmistrza, który zamiast wykonywać decyzję organu uchwałodawczego, broni niczym niepodległości kosztownych stanowisk Prezesa spółki, Rady Nadzorczej i administracji. A czystość miasta, za które odpowiada spółka, jest bardzo ważna dla radnych i mieszkańców. Właśnie brak należytej dbałości o porządek i wizerunek miasta był głównym powodem decyzji o jej rozwiązaniu. W tej sferze funkcjonowania miasta nic się nie zmieniło i to było też powodem podjęcia uchwały nakazującej burmistrzowi przyspieszenie działań.

Gabriela Wiśniewska – radna Miasta Zielonka, przedstawicielka Klubu Mieszkańcy liczącego 5 radnych,
Dorota Bienias – przedstawicielka Inicjatywy Dla Zielonki, w której skład wchodzi 3 radnych.

1REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ SPÓŁKI TWORZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, źródło: https://www.nik.gov.pl/plik/id,10139,vp,12457.pdf