Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

10 milionów dla mieszkańców Zielonki i Tłuszcza

Data: 06.07.2017 r., godz. 11.00   
4 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „OZE w Zielonce i w Tłuszczu”. Gminy reprezentowali zastępca burmistrza gminy Tłuszcz Waldemar Banaszek oraz burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik. W imieniu Województwa Mazowieckiego umowę podpisali członkowie zarządu Elżbieta Lanc i Rafał Rajkowski.
Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w Zielonce i Tłuszczu. Efektem będzie zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie obu gmin. Do końca 2018 roku, w 758 budynkach mieszkalnych w Zielonce i Tłuszczu, zostaną zainstalowane systemy Odnawialnych Źródeł Energii, oparte na energii słonecznej i biomasie. Zakres przedsięwzięcia obejmie rozwiązania wykorzystujące energię słoneczną: 430 instalacji kolektorów słonecznych, 472 instalacji fotowoltaicznych, 153 instalacji powietrznych pomp ciepła oraz 117 instalacji kotłów c.o. opalanych biomasą.
– Niezwykle ważne dla nas jest poprawianie jakości powietrza. Chcemy, aby nasze gminy były zielone i czyste, dlatego tak dużą wagę przykładamy do projektów związanych z przechodzeniem na ekologiczne systemy ogrzewania. Dziękuję za owocną współpracę burmistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi. Bardzo się cieszę z owocnego partnerstwa naszych gmin, dzięki któremu kilkuset naszych mieszkańców będzie miało w domach nowoczesne i ekologiczne źródła energii – powiedział po podpisaniu umowy burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik.
Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie dla wspólnego przedsięwzięcia to kwota prawie 10 milionów złotych.
Wniosek Zielonki i Tłuszcza, złożony w konkursie, znalazł się w gronie pięciu projektów z terenu województwa mazowieckiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020.opr. redakcja