Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Spadek po bezdzietnym

Data: 22.06.2017 r., godz. 11.00   
Starzeje się nam Polska, wskutek emigracji i niżu demograficznego oraz od lat narastającego problemu tzw. jedynaków, czyli rodzin z jednym dzieckiem lub niemających ich wcale. Skala tego zjawiska spowodowała, iż 28 czerwca 2009 roku zmieniono zasady dziedziczenia po osobach, które zmarły bezpotomnie, czyli nie zostawiły po sobie żyjących dzieci ani wnuków lub prawnuków.
Wedle nowych zasad rodzeństwo zmarłego nie dziedziczy po takiej osobie. Spadek przypada wyłącznie rodzicom i małżonkowi, a gdy spadkodawca nie miał również małżonka, to dziedziczą tylko jego rodzice – w częściach równych.
Nie oznacza to, że nie może zaistnieć sytuacja, kiedy to rodzeństwo odziedziczy spadek po zmarłym siostrze czy bracie. Rodzeństwo dziedziczy, gdy choćby jedno z rodziców nie żyje. Bo właśnie wtedy udział zmarłego rodzica przypadnie jego dzieciom – czyli rodzeństwu zmarłego. Gdy zatem oboje rodzice nie żyją, cały spadek, jaki by im przypadł, dziedziczą bracia i siostry spadkodawcy w częściach równych.
Co jednak, kiedy bezdzietny zmarły nie zostawił rodzeństwa, rodziców ani małżonka? Wtedy po nim dziedziczą majątek dziadkowie, którzy przed 28 czerwca 2009 roku w ogóle do kręgu spadkobierców nie należeli. Dziadkowie dziedziczą po wnuku w częściach równych. Jeśli któreś z nich nie przeżyje wnuka (co będzie zapewne często się zdarzało), to jego udział w spadku przypada, w równych częściach, jego dzieciom i wnukom, a więc wujom, stryjom lub ciotkom spadkodawcy.
Z kolei, jeśli któreś z nich nie dożyło otwarcia spadku – to spadek przypada jego dzieciom, czyli rodzeństwu stryjecznemu bądź ciotecznemu spadkodawcy, a w razie ich śmierci – odpowiednio ich dzieciom lub wnukom.

Gdy nie ma nikogo


Gdy zmarły nie pozostawił małżonka, swych dzieci lub wnuków, rodziców ani rodzeństwa, do dziedziczenia dochodzi gmina jego ostatniego miejsca zamieszkania. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić lub znajdowało się ono za granicą, to spadek przypada Skarbowi Państwa. W takiej sytuacji pozostali krewni lub inne osoby mogą dziedziczyć majątek tylko, gdy spadkodawca umieścił ich w testamencie.

Anna Błach