Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zielonka i Tłuszcz zdobyły 10 mln zł

Data: 27.04.2017 r., godz. 11.00   
Blisko 10 mln zł dofinansowania otrzyma projekt pt. „OZE w Zielonce i Tłuszczu” złożony w naborze wniosków w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Projekt będący efektem partnerskiej współpracy międzygminnej, zainicjowanej przez burmistrza miasta Zielonka, znalazł się w zaszczytnym gronie pięciu projektów z terenu województwa mazowieckiego, które otrzymały dofinansowanie! To niewątpliwie ogromny sukces osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych - pracowników urzędów miejskich w Zielonce oraz w Tłuszczu, a przede wszystkim wielka radość dla mieszkańców obu gmin, którzy skorzystają z dofinansowania.
Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie miasta Zielonka oraz gminy Tłuszcz, natomiast celem szczegółowym – zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
W ramach projektu w 758 gospodarstwach domowych (w budynkach mieszkalnych, dla użytkowników prywatnych – mieszkańców Zielonki i Tłuszcza), zostaną zainstalowane systemy Odnawialnych Źródeł Energii oparte na energii słonecznej i biomasie.
Zakres przedsięwzięcia obejmie rozwiązania wykorzystujące energię słoneczną: 430 instalacji kolektorów słonecznych, 472 instalacji fotowoltaicznych, 153 instalacji powietrznych pomp ciepła oraz 117 instalacji kotłów c.o. opalanych biomasą.
Z racji skali zainteresowania projektem ze strony mieszkańców (647 budynków mieszkalnych) liderem projektu (a tym samym wnioskodawcą) została gmina Tłuszcz. Miasto Zielonka ze 111 budynkami objętymi projektem jest partnerem i współrealizatorem projektu.opr. redakcja