Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Równe to wieś z pomysłami

Data: 27.04.2017 r., godz. 11.00   
Rozmowa z Hanną Wronką, sołtys wsi Równe (gmina Strachówka).
Edyta Nowak-Kokosza: W marcu wzięła Pani udział w konferencji z okazji Krajowego Dnia Sołtysa. To duże wyróżnienie dla wsi, gminy i powiatu.

Hanna Wronka: – To już kolejny raz, kiedy mogłam świętować Dzień Sołtysa, kiedy mogłam brać udział w tak doniosłym wydarzeniu. W ubiegłym roku podczas Dnia Sołtysa, którego współorganizatorem była gmina Lesznowola, byłam zaproszona w roli prelegentki.
W tym roku Dzień Sołtysa obchodzony był w Konstancinie-Jeziornie. Cieszę się, że mogłam wygłosić wykład dobrych praktyk sołectwa Równe, pokazując nasze działania na prezentacji multimedialnej. Zaprezentowałam również rękodzieła naszego Koła Gospodyń Wiejskich i udzieliłam wywiadu dla TVP3 o naszym sołectwie.


Czy Równe to przykład wzorowego sołectwa?

– Tak. To najaktywniejsze sołectwo w gminie, powiecie wołomińskim i województwie. O tym świadczą liczne nagrody czy wyróżnienia. W 2011 roku Równe wygrało konkurs na „Najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu”. W 2013 roku jako sołtys zajęłam III miejsce w konkursie dla liderek obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, w 2015 zostałam laureatką konkursu „Wieś jest kobietą”, a w 2016 roku laureatką konkursu „Sołtys Roku 2015”.
Jestem dumna z tych nagród, bo to wszystko udało się osiągnąć dzięki moim aktywnym organizacjom OSP i KGW i mieszkańcom Równego, którzy wkładają ze mną wiele pracy oraz serca w działania społeczne naszej małej ojczyzny. To wzór dla innych sołectw gminy.

Funkcję sołtysa pełni Pani od 11 lat. Co to znaczy być dobrym sołtysem?


– Dobry sołtys to dobry gospodarz, inicjator i opiekun wsi. To urzędnik, który nie ma biura i stałych godzin pracy, a i tak mieszkańcy wiedzą, kto i gdzie wysłucha ich problemów i – jak trzeba – pomoże je rozwiązać. Musi być także sprawnym organizatorem, animatorem życia na wsi, który potrafi rozbudzić aktywność lokalną społeczeństwa i potrafi motywować mieszkańców do włączania się w sprawy sołectwa. Spotkania i wspólne inicjatywy integrują mieszkańców. Jednym z wydarzeń jest festyn rodzinny „Dzień Ziemniaka”, organizowany w trzecią niedzielę września. W tym roku to już ósma edycja.
Piastowanie tej funkcji jest dowodem szczególnej aktywności w pracę na rzecz lokalnej społeczności, ponieważ podejmowane inicjatywy w istotnej mierze przyczyniają się do rozwoju i modernizacji sołectwa. Dobry sołtys to taki, który wiele możne osiągnąć, mając wiedzę, energię, ciekawe pomysły i umie angażować w ich realizację wiejską społeczność. Jest silnie zaangażowany w konkretne sprawy, tzn. słucha mieszkańców i widzi ich potrzeby, potrafi z nimi rozmawiać i wie, co im leży na sercu, a także czego oczekują od sprawujących „władzę”.
Dobry sołtys powinien być jak „najbliżej ludzi”. Sołtys to lider społeczny, przedstawiciel mieszkańców wsi, który dobrze i skutecznie działa, współpracuje z władzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Jakie ma Pani pomysły na rozwój Równego?

– We wsi dużo się zmieniło, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. W najbliższym czasie z funduszu sołeckiego będzie doposażony plac zabaw dla dzieci w kwocie 10 tys. zł oraz zostanie przeprowadzony remont drogi gminnej w kwocie ponad 5 tys. zł. W ubiegłym roku został powołany Komitet Społeczny do „Odnowy krzyża przydrożnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Równem” usytuowanego na wjeździe do wsi. Planuję w części przeznaczyć nagrodę z konkursu „Wieś jest kobietą”. Będziemy również prowadzić zbiórkę publiczną wśród mieszkańców i nie tylko.
Marzy mi się powstanie wioski tematycznej. To innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów.
Równe to wieś z pomysłami i aktywnymi mieszkańcami. To dzięki moim mieszkańcom realizujemy hasło „Razem możemy zmieniać Równe”.
Wspólnie zrealizowaliśmy wiele projektów z programu „Działaj Lokalnie”, dzięki którym społeczność lokalna mogła się zintegrować. Zorganizowaliśmy pikniki strażackie, kultywujemy dawne tradycje, np. organizujemy spotkania wielkanocne czy wigilijne. Pomysłów nam nie brakuje.


Koło Gospodyń Wiejskich z Równego.