Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Rusza budowa gazociągu

Data: 13.04.2017 r., godz. 11.00   
SIME Polska Sp. z o.o. będzie gazyfikować 4 kolejne gminy na Mazowszu. 6 kwietnia w Dobrem odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pierwszego odcinka gazociągu Dobre – Łochów.
Inwestycja prowadzona przez spółkę dystrybucyjną SIME Polska Sp. z o.o będzie przebiegać przez teren 4 gmin: Dobre, Strachówka, Jadów i Łochów oraz 3 powiatów: mińskiego, wołomińskiego oraz węgrowskiego. Docelowo z błękitnego paliwa będzie mogło skorzystać kilka tysięcy gospodarstw domowych, instytucji i przedsiębiorstw.

Spółka poinformowała o swoich zamierzeniach podczas zorganizowanej 6 kwietnia prezentacji poprzedzającej wmurowanie aktu erekcyjnego. W konferencji, jak i w uroczystości wmurowania aktu, która odbyła się w Rudzienku k. Dobrego, wzięli udział m.in. wicemarszałek Senatu Maria Koc, burmistrz Łochowa oraz wójtowie gazyfikowanych gmin, a także członkowie kierownictwa SIME Polska i zaproszeni goście.

Decyzja zapadła


Pomysł przedsięwzięcia narodził się w 2014 roku, kiedy to SIME wytypowała kilka obszarów do potencjalnej gazyfikacji. Po przeprowadzeniu badania rynku i analiz techniczno-ekonomicznych zapadła decyzja o przystąpieniu do realizacji inwestycji. W 2015 zostały podpisane porozumienia z władzami samorządowymi, a także listy intencyjne z kluczowymi klientami. W maju 2016 roku SIME Polska zawarła z OGP Gaz-System SA umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej.
Przyłącze do sieci OGP Gaz-System, stację pomiarową oraz rozpoczętą 6 kwietnia budowę gazociągu Rudzienko – Dobre długości 2,4 km inwestor sfinansuje ze środków własnych. Na budowę pozostałego odcinka od granic Dobrego do Łochowa inwestor pozyska większą część środków z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W kwietniu i w maju br. wyłonieni zostaną w drodze przetargów wykonawcy gazociągu magistralnego łączącego Dobre, Strachówkę, Jadów oraz Łochów.
Budowa tych odcinków rurociągu ruszy w pierwszych dniach kwietnia. Całość sieci łączącej gminę Dobre z Łochowem (o długości ponad 32 km) ma powstać do końca września 2017 roku. Spółka przewiduje, że techniczna gotowość do uruchomienia dostaw gazu zostanie osiągnięta w październiku br. W kolejnych latach sieć gazowa będzie sukcesywnie poszerzać swój zasięg tak, aby objąć nim jak największą liczbę potencjalnych odbiorców.

Dobry klimat


Punkt wejścia do systemu dystrybucyjnego zostanie zlokalizowany we wspomnianym Rudzienku k. Dobrego. Powstaną tam dwie stacje gazowe wysokiego ciśnienia. Jedną z nich – pomiarową wybuduje GAZ-SYSTEM. Druga – redukująca ciśnienie gazu z wysokiego na średnie będzie własnością SIME.
Inwestorzy podkreślają bardzo dobry klimat dla przedsięwzięcia i wydatną pomoc ze strony władz lokalnych w fazie projektowania gazociągu. Samorządowcy liczą, że inwestycja przyczyni się do rozwoju gmin, wzrostu atrakcyjności regionu dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz przedsiębiorców.
Łączne nakłady inwestycyjne do poniesienia w latach 2017 i 2018 szacowane są na ok. 13 mln zł. W kolejnych latach w zależności od zainteresowania mieszkańców i wyników pierwszych lat działalności SIME przewiduje kolejne inwestycje w rozbudowę sieci.

SIME Polska jest operatorem sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, działającym od 2009 roku na terenie powiatów sochaczewskiego, grodziskiego i zachodnio-warszawskiego. Obsługuje ponad 180 km sieci średniego ciśnienia, za pośrednictwem której dostarcza 27 mln m3 gazu ziemnego rocznie do prawie 1100 odbiorców.