Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Chciałbym działać poza podziałami

Data: 13.04.2017 r., godz. 11.00   
Michał Jaroch opowiedział nam o okolicznościach powołania go na nowego przewodniczącego Rady Miasta Marki.
Rafał Orych: Jakie argumenty przemawiały za odwołaniem przewodniczącego Paciorka?

Michał Jaroch: – Do wniosku o odwołanie radnego Tomasza Paciorka z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Marki podpisanego przez 11 radnych i złożonego na kancelarię Urzędu Miasta Marki dołączone było uzasadnienie.
W uzasadnieniu wnioskujący radni podali szereg argumentów, które przemawiały za odwołaniem radnego Tomasza Paciorka z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Marki m.in. przewodniczący Tomasz Paciorek nienależycie wypełniał swoje zadania wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 19 ust. 2); ponadto wnioskujący podnieśli kwestie relacji pomiędzy przewodniczącym Rady Miasta a przewodniczącymi komisji stałych Rady Miasta oraz pozostałymi radnymi; w opinii wnioskujących brak merytoryki, arogancja oraz promowanie prywatnych ambicji przewodniczącego przyczyniło się do chaosu obrad Rady Miasta; podnieśli także temat zawłaszczania przez przewodniczącego kompetencji całej Rady Miasta w odniesieniu do korespondencji kierowanej do Rady Miasta.
W związku przedstawionymi argumentami w opinii wnioskujących przewodniczący Rady Miasta Marki Tomasz Paciorek utracił zaufanie większości Rady Miasta i nie powinien pełnić swojej funkcji. Podane argumenty były podstawą do pojęcia uchwały o odwołaniu radnego Tomasza Paciorka z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Marki.

Jak odnajduje się Pan w nowej roli? Jak przyjął Pan propozycję, aby pełnić funkcję przewodniczącego?

– Pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Miasta Marki to dla mnie duże wyzwanie. W związku z dużymi oczekiwaniami ze strony radnych miasta Marki oraz mieszkańców chciałbym poprawić wizerunek Rady Miasta Marki. Chciałbym działać poza podziałami wśród radnych dla dobra miasta i mieszkańców, a co za tym idzie dla dobra Rady Miasta. Planuję podnieść rangę prac komisji stałych Rady Miasta. Jestem otwarty na propozycje wszystkich radnych oraz planuję na spotkaniach z szefami klubów omawiać bieżące sprawy miasta i mieszkańców, a także plany na przyszłość. Chcę aktywnie współpracować z burmistrzem miasta Marki. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować cele, które sobie założyłem podczas pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Miasta Marki.