Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Przewodniczący rady w Markach odwołany

Data: 13.04.2017 r., godz. 11.00   
29 marca odbyła się XLII sesja Rady Miasta Marki. Podczas obrad z funkcji przewodniczącego został odwołany Tomasz Paciorek, a z wiceprzewodniczącej Anna Grochowska. Nowym przewodniczącym został wybrany Michał Jaroch z Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Na początku obrad przewodniczący Paciorek poinformował, że wpłynęły do niego dwa wnioski o odwołanie z funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącej rady. Podpisało się pod nimi 11 radnych reprezentujących MSG i PiS.Wnioski za pięć dwunasta

Radny Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc zawnioskował o 4 zmiany do porządku obrad dotyczące rozpatrzenia projektów uchwał o odwołaniu i powołaniu nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącej.
– Kiedy te projekty uchwał i wnioski wpłynęły do pana przewodniczącego? – spytał radny Paweł Adamczyk.
– 15-20 minut temu – odparł przewodniczący Paciorek.
– Na jakiej podstawie są wprowadzane do porządku obrad, jeżeli radni nie mieli możliwości zapoznania się z ich treścią? Skoro takie wnioski są składane, jak widzę, jest pod nimi 11 podpisów, to myślę, że temat był wcześniej przemyślany i można było tydzień przed sesją, zgodnie z obowiązującymi zasadami, taki wniosek złożyć – zauważył radny Adamczyk.
– Robienie czegoś takiego, że taki wniosek wpływa na 15 minut przed sesją, choć siedzimy tu od samego rana, jest co najmniej kuriozalną sytuacją. Nie daje to szansy komukolwiek na zapoznanie się z nimi, ustosunkowanie się i zadanie merytorycznych pytań. Wnoszę o nierozpatrywanie ich dzisiaj. Najwcześniej za tydzień zgodnie z procedurami – podsumował.
Do sprawy odniósł się mecenas, który poinformował, że należy rozpatrzyć wnioski o wprowadzenie zmian w porządku obrad. W chwili, gdy zostaną przegłosowane pozytywnie, pozostałe wnioski będą bezprzedmiotowe. Ponadto, mecenas stwierdził, że żaden przepis ustawy nie nakazuje zgłaszania wniosku lub projektu uchwały na siedem dni przed sesją.
Radny Adamczyk przytoczył treść paragrafu 17 statutu, który mówi, że przewodniczący komisji, ale jak dodał i rady (zasada dotyczy wszystkich), ma za zadanie zapewnić członkom dokumentację związaną z daną sprawą nie później niż 7 dni od terminu posiedzenia.
Mecenas powołał się na ustawę i statut, które pozwalają na wprowadzanie zmian w porządku obrad.
Podczas głosowania wnioski zostały przyjęte stosunkiem 11 za, 10 przeciw.

Niemerytoryczne argumenty


W dalszej kolejności rada uchwaliła skład trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Następnie odczytano projekt uchwały o odwołanie przewodniczącego Paciorka. Wnioskodawcy zarzucali radnemu m.in., że nie spełniał zapisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 19 ust.2), pełnioną funkcję wykorzystywał do kreowania własnej osoby, wielokrotnie nie współpracował z komisjami i radnymi w zakresie terminarza prac rady, wybiórczo informował o pismach wpływających do rady itd.
– Zadecydowała tutaj, krótko powiem, nie merytoryka tylko arytmetyka – spuentował radny Zbigniew Paciorek.
Radny Adamczyk odniósł się do zarzutu rzekomego łamania zapisów art. 19, ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
– Albo przewodniczący prowadzi i organizuje obrady albo je konsultuje. Robienie z tego zarzutu jest dziwnym argumentem służącym temu, żeby poprzeć czymś niekoniecznie merytorycznym swoje argumenty – skomentował.
– Wielokrotnie było tak, że ktoś miał swoją wizję jak przewodniczący powinien prowadzić obrady i wygłaszał to w formie koncertu życzeń – dodał. Odniósł się też do zarzutu wykorzystywania przez przewodniczącego pełnionej funkcji do kreowania własnej osoby.
– Dosyć enigmatyczne sformułowanie mówiące wszystko czyli nic. Żadnych argumentów merytorycznych – podsumował.
Radny Maciej Grabowski zaznaczył, że nie przypomina sobie takiego momentu, aby podczas obrad panował chaos.
W głosowaniu tajnym radny Paciorek został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Marki stosunkiem 11 za, 9 przeciw.

Nowy przewodniczący

W tym momencie radny Dariusz Pietrucha zgłosił kandydaturę Michała Jarocha na przewodniczącego.
– W poprzedniej, jak i w tej kadencji przewodniczy komisji rewizyjnej. Zarówno jego predyspozycje osobiste, jak i kwalifikacje w pełni spełniają wymogi i rodzą nadzieję, że będzie w stanie sprostać oczekiwaniom wszystkich radnym – uzasadnił.
Jedyny kandydat wyraził zgodę, wobec czego rada przeszła do głosowania. Stosunkiem 11 głosów za, przy 10 przeciw nowym przewodniczącym został radny Jaroch.
Następnie z funkcji wiceprzewodniczącej została odwołana Anna Grochowska, stosunkiem głosów 11 za, 10 przeciw. Usłyszała te same zarzuty, co były przewodniczący.
– Współpraca przewodniczącego i wiceprzewodniczącej układała się wzorowo. Uważam, że jest to odwołanie polityczne, nie merytoryczne – zauważył radny T. Paciorek.
Na jej miejsce zgłoszono dwie kandydatury – Tomasza Błędowskiego i Tomasza Paciorka. W wyniku głosowania, ku zaskoczeniu niektórych, został nim radny Paciorek, którego poparło 11 osób, 9 było przeciw, a jeden głos był nieważny.

Rafał Orych