Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Samorząd pod lupą: Bezinteresowna pomoc

Data: 23.02.2017 r., godz. 11.00   
W tym numerze pochylę się nad inicjatywą Stowarzyszenia Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu z Kuligowa (gmina Dąbrówka), które w ramach swoich działań realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Stowarzyszenie prowadzi taką pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 4 gmin z terenu powiatu wołomińskiego. Organizacja działa od sierpnia 2011 roku, a jej prezesem jest Tadeusz Kapecki.
Stowarzyszenie realizuje program w zakresie wydawania mieszkańcom żywności, którą otrzymuje z Banku Żywności SOS w Warszawie. Zadaniem organizacji jest odbiór produktów, transport i dystrybucja w wyznaczonym punkcie (tj. magazynie) w danej gminie. Do gminy należy udostępnienie magazynu, który spełnia określone wymogi. Listę osób potrzebujących przygotowuje gminny/miejski ośrodek pomocy społecznej w oparciu o złożone przez mieszkańców wnioski i ocenę ich sytuacji materialnej. Tyle drogą wstępu.

Monika Bienias, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W poszukiwaniu magazynu

W gminie Poświętne produkty były wydawane od września do stycznia w strażnicy OSP Nowe Ręczaje. Gmina do końca grudnia przeznaczyła 2 400 zł na działalność stowarzyszenia. Z początkiem nowego roku pojawił się problem z finansowaniem i magazynem. Ostatni raz strażacy użyczyli garażu w styczniu, w związku z czym pan Kapecki, aby wydawać tzw. „dary” w gminie, musiał znaleźć lokal do 23 lutego.
14 lutego odbyła się komisja finansowo-budżetowa i rozwoju w Urzędzie Gminy w Poświętnem, na której rozpatrywany był wniosek wójta o dalszą współpracę ze Stowarzyszeniem Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu. W posiedzeniu uczestniczył również prezes Kapecki. Członkowie komisji, w tym radna Jolanta Sałańska, zadawali gościowi pytania w celu zrozumienia zaistniałej sytuacji. Prezes udzielił obszernych informacji, jak działa pomoc potrzebującym. Jak powiadomiła Grażyna Prostko, kierownik GOPS, wzrosło kryterium pomocy społecznej ze 150% do 200%, czyli od stycznia produkty przysługują większej ilości osób m.in. samotnym o dochodzie do 1028 zł, a w rodzinach do 1268 zł na osobę. Do tej pory w gminie Poświętne z pomocy korzystało ok. 583 osoby, a w związku z powyższym ta liczba może wzrosnąć.
– Ta gmina jest wyjątkowa w stosunku do innych gmin. Tu jest dużo starszych i niepełnosprawnych osób i bardzo dużo dzieci. Jak robiłem paczki dla dzieci na Boże Narodzenie, to miałem 120 paczek w gminie Poświętne. A tyle to miałem razem w Radzyminie i Dąbrówce – zauważył pan Kapecki. W związku z niejasną sytuacją lokalową prezes zwrócił się z prośbą o pomoc do OSP Poświętne. Obecny na komisji prezes Sylwester Niźnik potwierdził, że strażacy wyrazili zgodę na nieodpłatne udostępnienie garażu w lutym. Zapytał również pana Kapeckiego czy omawiał sprawę z wójtem Janem Cymermanem. – Ja z wójtem o magazynie rozmawiam już z pół roku. Mówił, że znajdzie się jakiś magazyn – odpowiedział pan Kapecki. Po czym nadmienił, że pozytywnie ocenił lokal w Dąbrowicy, który niedawno wyznaczył wójt. Chodzi o budynek po mleczarni, którego część zajmuje sklep.

Tadeusz Kapecki, prezes Stowarzyszenia Pomoc w Dolinie Dolnego Bugu

Kto podjął decyzję?

W dalszej części komisji prezes Kapecki przedstawił, jak układa się współpraca z innymi gminami. Forma pomocy finansowej dla stowarzyszenia odbywa się na dwa sposoby: drogą konkursu lub przez mały grant do kwoty 10 tys. zł.  – Z Tłuszcza otrzymałem na ten mały grant 9 200, z Dąbrówki 9 100, Radzymin obiecał 10 tysięcy, dostałem 6 tys., z Poświętnego dostaliśmy 2 400 zł – poinformował pan Kapecki, przybliżając kwoty otrzymane z gmin na okres trzech miesięcy (październik-grudzień). W międzyczasie na komisję stawił się wójt. Z kolei skarbnik Joanna Marcinkiewicz spytała pana Kapeckiego o satysfakcjonującą kwotę na potrzeby realizacji programu. Po dłuższym namyśle odpowiedział, że byłoby to w granicach 8 tys. zł. Środki przeznaczone będą na działalność stowarzyszenia w gminie Poświętne na okres 3 miesięcy.  Jak widać na nagraniu, skarbnik konsultuje się z wójtem, a następnie informuje, że na najbliższej sesji 24 lutego przesunął ustaloną kwotę na rzecz pomocy stowarzyszeniu. Członkowie komisji jednogłośnie przychylili się do wniosku wójta. Zastanawia mnie, dlaczego wójt skierował wniosek na komisję, skoro jak widać, sam wespół ze skarbnik
zdecydowali o przyznaniu pomocy finansowej dla stowarzyszenia. Natomiast lokal wyznaczył sam. Ponadto zapewnił, że podpisze umowę użyczenia lokalu w czwartek, 16 lutego. Koszt posiedzenia: 1050 zł. Tylko co wniosła komisja do sprawy?
Kolejne wnioski, jakie wyciągnęłam, dotyczą słabego stopnia zaangażowania gminy w pomoc potrzebującym. Innym organom nie sprawia trudności wspieranie takich inicjatyw, a nawet przystępują do nich same, jak np. gmina Klembów, gdzie taki program realizuje GOPS. – Nie ma przeszkód, żeby w razie potrzeby tę kwotę zwiększyć w ciągu roku – zapewniał (a propos wspierania stowarzyszeń) wicewójt Lech Sędek na XV sesji rady Gminy Poświętne z 30 września. Skąd więc taki problem? Niemniej wierzę, że współpraca będzie układać się pomyślnie, a pan Kapecki nie będzie już musiał długo czekać na reakcję gminy. Miło, że półroczne rozmowy przyniosły efekt. 

Jak informuje urząd w Poświętnem termin wydawania żywności w lutym: 27 i 28 w Dąbrowicy. Nagranie z komisji: 


Monika Bienias