Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Podstawówka w miejsce gimnazjum w Zielonce

Data: 09.02.2017 r., godz. 11.00   
Rada Miasta Zielonka podczas styczniowej sesji przyjęła projekt uchwały ws. zmiany sieci szkół. W miejsce gimnazjum ma zostać utworzona czwarta szkoła podstawowa w Zielonce.
Jeszcze w ubiegłym roku w Zielonce rozpoczął pracę zespół ds. wdrażania reformy oświaty, powołany zarządzeniem burmistrza Grzegorza Dudzika. Zadaniem zespołu jest wypracowanie modelu zmian w oświacie w Zielonce, które będą wynikiem zmiany systemu edukacji – likwidacji gimnazjów i przywróceniu 8-klasowej szkoły podstawowej. Obecnie w Zielonce działają trzy publiczne szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum miejskie, obejmujące swym zasięgiem cały obszar miasta. Dyskusja nad zmianami w edukacji w Zielonce rozpoczęła się jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. W gronie członków zespołu: radnych, dyrektorów i nauczycieli szkół w Zielonce, przedstawicieli rad rodziców z poszczególnych szkół oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Zielonka, przeanalizowano różne rozwiązania.


Gimnazjum w Zielonce

17 stycznia odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. wdrażania reformy oświaty, na którym wypracowano propozycję podziału miasta na nowe obwody szkolne z uwzględnieniem nowej szkoły podstawowej. Projekt przyjęty już przez Radę Miasta Zielonka zakłada utworzenie czwartej szkoły podstawowej w budynku Miejskiego Gimnazjum. W skład planowanej nowej szkoły od 1 września 2017 r. wejdą: klasy drugie i trzecie uczniów gimnazjalnych, którzy dokończą edukację na tym etapie kształcenia, oraz nowe zgodne z obwodem oddziały przedszkolne (zwane „zerówkami”) i klasy pierwsze. Możliwe będzie też utworzenie oddziałów w klasach IV i VII, w zależności od zainteresowania takim rozwiązaniem rodziców dzieci z obecnych klas III i VI. 

Wprowadzenie czwartej szkoły podstawowej w Zielonce będzie wiązało się z zmianą rejonizacji dla poszczególnych szkół. Rejon SP4 obejmie część obszaru należącego dziś do SP1 oraz SP2 w Zielonce. Podjęta uchwała zostanie przesłana do Kuratorium Oświaty w celu jej sprawdzenia pod względem prawnym.

opr. red.