Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Argument nie został przyjęty

Data: 26.01.2017 r., godz. 11.00   
O komentarz na temat planowanej budowy kompostowni w Zielonce poprosiliśmy burmistrza Grzegorza Dudzika.
– Zapisy planu dotyczą terenu warszawskiego MPO, leżącego na wschodnim skraju obszaru gminy, w sąsiedztwie Michałowa, a ok. 15 kilometrów od zabudowań Zielonki. Wstępny projekt zakładał ulokowanie w tym miejscu składowiska planowanego jako instalacja do składowania odpadów pochodzących z mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz kompostowni odpadów zielonych.
Na etapie konsultacji społecznych projektu, po wspólnym uzgodnieniu stanowiska z Radą Miasta, urząd w Zielonce zgłosił wniosek do marszałka o wykreślenie z planu zarówno składowiska, jak i kompostowni na terenie MPO. Z podobnym wnioskiem UM Zielonka wystąpił także do ministra środowiska, który również brał udział w uzgadnianiu zapisów tego planu.
Zielonka wnioskowała też o odstąpienie od planów budowy kompostowni odpadów zielonych na terenie MPO. Urząd wskazywał, że na terenie regionu centralnego istnieją już 3 inne kompostownie, które z powodzeniem obsługują ten rejon. Argument nie został, niestety, przyjęty i w planie pozostał zapis o budowie kompostowni odpadów zielonych, która z założenia miałaby przejąć strumień odpadów zielonych obecnie przetwarzanych w kompostowni przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.
Nasze wnioski zostały wzięte pod uwagę częściowo, ale w istotnej części – zapisy o budowie składowiska zostały wykreślone z planu przyjętego przez sejmik wojewódzki.