Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dobry rok inwestycyjny dla Wołomina

Data: 21.12.2021 r., godz. 17.00   
Rada Miejska w Wołominie jednogłośnie przyjęła budżet na 2022 rok, gdzie zaplanowano dochody na poziomie 262 mln zł i wydatki w kwocie 298 mln zł. Około 43 mln zł stanowią wydatki inwestycyjne.
– Nie jest łatwo wygospodarować środki na inwestycje w czasach dużego wzrostu cen i związanym z tym wzrostem wydatków bieżących. Nie pomagają w tym również mniejsze dochody samorządu związane z odgórnie wprowadzonymi zmianami podatkowymi. Ale nam się udało – podsumowuje budżet na 2022 rok wiceprzewodnicząca rady Miejskiej w Wołominie Katarzyna Pazio.
– Cieszę się, że w przyszłym roku zaplanowaliśmy inwestycje na znacznie wyższym poziomie niż w roku 2021. Jestem przekonana, że dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu, które uda się pani Burmistrz i pracownikom samorządowym pozyskać w ciągu nowego roku, będzie można pierwotnie przyjętą listę inwestycji, rozszerzyć w 2022 roku o kolejne nowe zadania – podsumowuje.

Wśród głównych inwestycji w budżecie Gminy Wołomin na rok 2022 znalazły się m.in.:
• budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową,
• rozbudowa dróg gminnych: ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej wraz z odcinkiem ul. Piastowskiej w Zagościńcu,
• rozbudowa i budowa gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą gmina Wołomin,
• budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki),
• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosa do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8),
• budowa ul. Krótkiej w Duczkach,
• budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu,
• przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. 1 Maja,
• budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową,
• rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin,
• realizacja inwestycji strategicznych na terenie miasta i gminy Wołomin-ulice: Wesoła, Parkowa,
• poprawa przejezdności ul. Głównej w Starych Grabiach poprzez wykonanie nakładki asfaltowej,
• budowa chodnika wraz z odwodnieniem drogi ul. Racławickiej w Majdanie,
• budowa ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczem,
• budowa ul. Zimowej w Wołominie,
• budowa ul. Piwnej w Wołominie na odcinku od ul. Kopernika do ul. Tęczowej,
• adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie,
• uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie,
• rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin,
• dofinansowanie do wykupu gruntów z przeznaczeniem pod sołecki plac zabaw działka nr ewid. 110/2 w Nowych Grabiach,
• budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach,
• odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin,
• budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie,
• poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie,
• strefa rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna,
• plac zabaw w Nowym Grabiu,
• plac zabaw na os. Niepodległości w Wołominie,
• dokumentacja projektowa rewitalizacji Placu 3 Maja w Wołominie,
• utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach,
• budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – filia Osiedle Niepodległości,
• modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OSiR „Huragan” Wołomin,
• oświetlenia ulic,
• realizacja zadań w szkołach ramach Wołomińskiego Funduszu Oświatowego,
• dofinasowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 635 - skrzyżowanie ul. Geodetów i ul. Łukasiewicza w Wołominie,
• dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej al. Niepodległości (od stacji BIP do ul. Granicznej w Wołominie).

RD