Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Budżet Tłuszcza na 2022 rok

Data: 21.12.2021 r., godz. 17.00   
Po ostatniej sesji (14 grudnia) w Tłuszczu wiadomo, które inwestycje i modernizacje będą realizowane na terenie gminy w 2022 roku. Budżet został przyjęty 11 głosami „za” spośród 14 radnych.
Dochody gminy wyniosą 94 619 887,26 zł. Wydatki 106 310 081, 82 zł, z czego 22 608 020,42 zł zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe, a blisko 700 tys. zł na zadania w ramach funduszu sołeckiego. Regionalna Izba Obrachunkowa bez zastrzeżeń przyjęła przedłożony przez burmistrza Tłuszcza projekt budżetu.

AUTOPOPRAWKA

Podczas głosowania została także przyjęta autopoprawka do budżetu, która m.in. zakłada zmniejszenie wydatków o kwotę 1223,41 zł na zaplanowaną składkę członkowską z tytułu przynależności miasta Tłuszcz do Związku Miast Polskich. Najdłuższą listę w autopoprawce tworzyły zwiększenia wydatków na:
– „Projekt wodociągu w Jasienicy” zwiększenie o 30 000 zł;
– „Projekt kanalizacji sanitarnej na osiedlu Górki” zwiększenie o 30 000 zł;
– „Budowa budynku komunalnego w Tłuszczu” zwiększenie o 50 000 zł;
– na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Gminy Tłuszcz do stowarzyszenia „LGD Równicy Wołomińskiej” zwiększenie o 10 000 zł;
– na „Budowę ul. Polnej w Jasienicy” zwiększenie o 20 000 zł;
– na „Modernizację chodnika na
ul. Lipowej w Jasienicy przy szkole” zwiększenie o 25 000 zł;
– na „Projektowanie i budowę wodociągów na terenie Gminy Tłuszcz” zwiększenie o 2 000 000 zł;
– na dowóz uczniów dla Szkoły
Podstawowej w Stryjkach zwiększenie
o 14 500 zł;
– na wykonanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tłuszcz na lata 2012 – 2027 zwiększenie o 14 760 zł.

WYDATKI, INWESTYCJE, MODERNIZACJE

Tabela inwestycyjna jeden z najważniejszych fragmentów uchwały budżetowej, z którego mieszkańcy dowiadują się, jakie planuje się inwestycje i modernizacje. W 2022 roku m.in. zostaną wykonane działania w ramach projektowania i budowy wodociągów na terenie Gminy Tłuszcz za
3 000 000 zł, m.in. budowa wodociągu w ulicy Zygmuntowskiej, w miejscowości Pawłów, w miejscowości Szymanówek, kontynuacja budowy wodociągu na Zalesiu, budowa odcinków sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w Jasienicy, budowa wodociągu ulica Irysowa/Dzięcioły, w miejscowości Fiukały, projekt wodociągu w Jasienicy.
W następnych fragmentach tabel budżetowych czytamy m.in. o następujących zadaniach na 2022 rok: modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianów – Brzezinów; modernizacja ulicy Przystankowej; modernizacja ulicy Borówkowej; dalsze ułożenie chodnika w Jadwininie; odwodnienie przy ulicy Widok w Chrzęsnem; modernizacja dróg w Franciszkowie; modernizacja drogi gminnej w Grabowie; modernizacja dróg gminnych w Jarzębiej Łące; odwodnienie ul. Ogrodniczej w Postoliskach; utwardzenie gryzami ulic Ogrodniczej, Darniowej, Rabatowej, Wygodnej w Postoliskach; wykonanie projektu drogi w miejscowości Wagan; uregulowanie stanu prawnego drogi we wsi Waganka i budowa drogi; modernizacja drogi w Stryjkach; poprawa przejezdności i przedłużenie ul. Dzielnej; budowa ul. Zasobnej; budowa ul. Zakole w Chrzęsnem; odwodnienie ul. Zagoda w Tłuszczu; budowa ul. Długiej; modernizacja ul. Żabiej, ul. Ornej, ul. Żytniej, ul. Poziomkowej w Jasienicy; położenie nakładki asfaltowej na ul Zacisznej; budowa chodnika na ul. Starowiejskiej w Postoliskach; położenie nakładki asfaltowej na ul. Wygodnej; przebudowa ul. Słonecznej i Łąkowej w Tłuszczu (tu znacząca kwota 2 950 000 zł); poprawa bezpieczeństwa ruchu na dwóch przejściach dla pieszych na ul. Długiej i Armii Krajowej w Tłuszczu; budowa ul. Witosa w Postoliskach; budowa drogi od ulicy Zaściankowej do Słowiczej w Tłuszczu; utwardzenie ul. Leśnej w Jasienicy; modernizacja chodnika na
ul. Wąskiej; modernizacja drogi w Balcerach; modernizacja chodnika na ul. Willowej w Tłuszczu; budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kraszewskiego w Tłuszczu; budowa ul. Polnej w Jasienicy; modernizacja chodnika na ul. Lipowej w Jasienicy; budowa wiaty przystankowej wraz z monitoringiem we wsi Kozły.

SZUKANIE INFORMACJI

Wymienione powyżej punkty nie wyczerpują całej listy z załącznika budżetowego, w którym pojawiają się m.in. inwestycje oświatowe (boiska), działania przy oczyszczalni ścieków, kanalizacji, oświetleniu ulicznym, termomodernizacji budynków, budowy placów zabaw. O szczegóły dotyczące poszczególnych zapisów warto dopytywać sołtysów, radnych, przedstawicieli władz i pracowników samorządowych w Tłuszczu. Przy poszczególnych działaniach w tabeli budżetowej wpisane są różne kwoty, co może oznaczać, że wykonanie przedsięwzięcia będzie podjęte w początkowym zakresie lub wykonane w części lub w całości.RD