Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Wycieczki po powiecie

Data: 24.06.2021 r., godz. 11.00   
Niektóre miejsca w powiecie wołomińskim stanowią już klasykę mikro turystyki. Warto je jednak przypominać, gdyż dla wielu osób będą pewnym odkryciem.
Warto zaznaczyć, że wiele obiektów można zobaczyć z zewnątrz lub wejść tylko w sprzyjających okolicznościach. Są to jednak miejsca wyjątkowe, inne, pozwalające zrozumieć chociaż w części dzieje danej miejscowości.

Dąbrówka
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego – utworzona w 1442 r. Świątynię w obecnym kształcie wzniesiono w latach 1903-1905. Większość wyposażenia pochodzi z XVIII w. Skansen Kultury Ludowej i Ziemiańskiej w Kuligowie nad Bugiem, w którym zgromadzono i odtworzono dorobek kultury dawnej polskiej wsi.

Jadów
Sanktuarium Św. Krzyża. Od 1893 roku znajdują się relikwie Krzyża Chrystusa. Cmentarz rzymsko-katolicki, który założony został na początku XIX wieku. Kapliczka „Cud nad Wisłą” w Strachowie - wykonana z piaskowca na gruncie Letniska Nadliwie. W lipcu 1920 roku mieszkańcy opuścili Nadliwie. Po zwycięstwie powrócili i w dowód wdzięczności na terenach wspólnych letniska postawili kapliczkę.

Klembów

Gmina Klembów może poszczycić się nie tylko malowniczym krajobrazem, ale także bogatą tradycją, której źródło znajduje się w historii tego regionu. Początki miejscowości sięgają czasów średniowiecza, już w 1357 roku biskup płocki Klemens Pierzchała dokonał konsekracji kościoła, do dzisiaj znanego jako kościół pw. Św. Klemensa. Obecna świątynia wzniesiona w latach 1823-1829 powstała dzięki generałowi Franciszkowi Żymirskiemu. Na terenie gminy Klembów warto zobaczyć: Dom Świętej Faustyny w Ostrówku, pałac w Woli Rasztowskiej, kościół pw. św. Klemensa w Klembowie. Gminny drzewostan obejmuje przede wszystkim dęby, najstarsze liczą sobie ponad 200 lat i uchodzą za pomniki przyrody.

Kobyłka
Na terenie Kobyłki warto zobaczyć: bazylikę Świętej Trójcy zwaną „Perłą baroku na Mazowszu” – pochodzącą z połowy XVIII wieku. Świątynia została wybudowana w stylu późnego baroku według projektu włoskiego architekta Guido Antonio Longhiego. Rezerwat „Grabicz” - Kobyłka to także miejsce, w którym można być blisko przyrody. W rezerwacie „Grabicz” ochroną objęto obszar lasu i torfowisk, będących ostoją dla dzikich ptaków np. czapli i łabędzi oraz ssaków - saren, łosi czy lisów.

Marki
Pierwsza wzmianka historyczna o Markach pojawia się w 1565 r.,
kiedy przeprowadzono lustrację ziem polskich. Historyczny rozkwit gospodarczy Marki przechodzą w 1883 roku, kiedy rozpoczęto budowę fabryki przędzalniczej. Do rozwoju Marek pod koniec XIX wieku przyczynili się angielscy przemysłowcy Briggsowie. Na terenie Marek warto zobaczyć następujące obiekty historyczne, sakralne i kulturalne: kościół parafialny pw. Świętego Izydora, parowóz kolei wąskotorowej. Pomnik Żołnierzy 1920 r. znajduje się na mareckim cmentarzu, zrekonstruowany w 2012 r.

Poświętne
W średniowieczu cały teren porastały lasy i zauważalne były tylko śladowe osady. Potem nastąpił intensywny rozwój wsi, następnie rozbiory ziem polskich i bitwy niosące za sobą wielkie zniszczenia, po czasy pokoju i ponowną odbudowę wiosek, która postępuje do dnia dzisiejszego.
Na terenie gminy Poświętne warto zobaczyć: Park Krajobrazowo – Dworski z przełomu XVIII i XIX wieku w Krubkach–Górkach. Cmentarz Parafialny w Poświętnem - zabytek nieruchomy znajdujący się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Powstanie cmentarza datowane jest w połowie XVIII wieku.

Radzymin
Radzymin – miasto „Cudu nad Wisłą”. Prawa miejskie Radzymin otrzymał w 1475 roku. Swój rozkwit zawdzięcza Eleonorze Czartoryskiej, która w drugiej połowie XVIII wieku została jego właścicielką. Na terenie Radzymina warto odwiedzić następujące obiekty: Domek Ogrodnika w Parku Czartoryskiej, Kolegiatę Radzymińską, siedzibę dawnego Instytutu Nauczycieli Elementarnych. Budynek wzniesiono w latach 1843-1844 wg projektu Antonio Corazziego. Budynek szpitala wojskowego wg projektu Henryka Marconiego został wybudowany w stylu neoklasycystycznym i oddany do użytku w 1843 roku. Warto zobaczyć Cmentarz Żołnierzy 1920 r.

Strachówka
Gmina ma bogatą historię. Warto odwiedzić takie miejsca, jak: Borucza i Kąty Wielgi – w tych miejscowościach znajdują się pomniki bohaterów Powstania Styczniowego. Majątek Wąsosz (obecnie Księżyki), który odwiedzała wielka polska poetka Maria Konopnicka. Pomnik króla Kazimierza III Wielkiego w Księżykach - odsłonięty 19.11.2017 roku, jako wotum wdzięczności Ormian wobec króla Kazimierza Wielkiego.

Tłuszcz
Historia Tłuszcza sięga 1477 roku. Rozwój miejscowości - związany z kolejnictwem rozpoczął się w drugiej połowie XIX wieku. Podczas I wojny światowej, w 1917 roku Tłuszcz został oficjalnie podniesiony do rangi miasteczka i stał się siedzibą gminy. Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Postoliskach, najstarsza parafia rzymsko-katolicka w gminie. Jej historia sięga 1540 roku. Społeczne Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej działające w strukturze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej. Pałac w Chrzęsnem – najstarszy zabytek architektury niesakralnej w powiecie wołomińskim. Historia majątku sięga 1 połowy XVI w.

Wołomin
Miasto Wołomin, położone w województwie mazowieckim, jest sercem powiatu wołomińskiego.
Na terenie gminy Wołomin znajdują się m.in. następujące, godne zobaczenia obiekty:
Park Kulturowy „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Neogotycki kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich - „Dom nad łąkami”. Wołomin może się również poszczycić wieloma wybitnymi postaciami, które mieszkały tutaj bądź przebywały w pewnym okresie swojego życia. W latach 1918-27 i 1929-31 w kamienicy przy ul. Warszawskiej 13 (dawniej Pocztowa 11) mieszkała Wiera Gran.

Ząbki
Na terenie Ząbek znajdują się tzw. „Parcele” pomiędzy ulicami 3-go Maja, Legionów, Skorupki i Wyzwolenia, zachowany układ przestrzenny miasta-ogrodu Ząbki. Teren Szpitala Drewnica – teren dawnego folwarku Drewnica majora Leona Drewnickiego. Kościół pw. Świętej Trójcy, którego konsekracja i budowa przypadła na lata 1937 - 1939. Miejski Park im. Michała Szuberta, światowej sławy biologa, założyciela i dyrektora Ogrodu Botanicznego w Warszawie.

Zielonka
Do dynamicznego rozwoju Zielonki, jako urokliwego podwarszawskiego letniska, na przełomie XIX i XX wieku przyczyniło się wybudowanie przystanku Kolei Warszawsko-Petersburskiej w centralnej części miasta, nazywanej wówczas Zielonka-Letnisko. Na terenie Zielonki warto zobaczyć: Gmach Domu Pomocy Społecznej - liczy ponad 110 lat. Stawy – Glinianki o powierzchni ok. 48 ha. Park Dębinki - wielohektarowy park miejski zachęca do odpoczynku w cieniu kilkusetletnich dębów, tak charakterystycznych dla Zielonki. Muzeum Zielonki. Kaplica „Cudu nad Wisłą” upamiętniająca poległych w Bitwie Warszawskiej żołnierzy polskich.RD