Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Klembów – przeciwdziałanie przemocy

Data: 31.03.2021 r., godz. 11.00   
W marcu Rada Gminy w Klembowie przyjęła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025.
Program zawiera wiele ważnych informacji, m.in. wykres zamieszczony poniżej. Pośród wielu informacji czytamy, że w 2020 roku Policja przekazała 15 formularzy „Niebieska Karta-A” wszczynających na terenie gminy Klembów procedurę „Niebieskiej Karty”. Inne instytucje przekazały 9 formularzy. Zgodnie z tymi formularzami w 2020 roku zanotowano wiele form przemocy domowej, m.in. uderzenie – 8 przypadków; wykręcanie rąk – 6 przypadków; policzkowanie – 6 przypadków. Warto odnotować, że przypadków było mniej niż w poprzednich latach. Odnotowano także formy przemocy psychicznej, m.in. izolację – 4 przypadki; wyzwiska – 13 przypadków; ośmieszanie – 10 przypadków; groźby – 8 przypadków; kontrolowanie – 10 przypadków; krytykowanie – 13 przypadków; poniżanie – 11 przypadków; ciągłe niepokojenie – 11 przypadków. Zanotowano także formy przemocy najczęściej występujące w rodzinach w gminie Klembów m.in.: zadawanie bólu fizycznego (bicie, popychanie) – 74,29 %; zakazywanie kontaktów z rodziną i znajomymi lub ograniczenie tych kontaktów – 17,14 %;
wyrzucanie z domu – 11,43 %. Zbieranie danych i wdrożenie Programu ma na celu „zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy”. Działania zmierzają do ograniczenia zjawiska przemocy.RD