Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ulica Długa w Urlach

Data: 31.03.2021 r., godz. 11.00   
Przygotowywana jest budowa ulicy Długiej w Urlach (gmina Jadów). Jednym z celów wykonania dokumentacji projektowej jest uzupełnienie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Władze gminy w związku z powyższymi działaniami zwracają się do osób zainteresowanych z prośbą o wniesienie uwag do nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej przez właścicieli posesji przyległych do projektowanego pasa, w tym do działek niezagospodarowanych w terminie do 14.04.2021. Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej oznaczono kolorem ciemnobrązowym zgodnie z rysunkiem. Lepsza kopia opracowania graficznego dostępna jest na stronach internetowych. W razie dodatkowych pytań lub konieczności przesunięć projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej lub innych uwag do wykonywanego projektu władze gminy proszą o kontakt.RD