Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Wołomin – czas przetargów i inwestycji

Data: 31.03.2021 r., godz. 11.00   
Wraz z uchwaleniem pod koniec stycznia przez Radę Miejską w Wołominie budżetu na rok 2021, Gmina Wołomin szybko przystąpiła do ogłaszania przetargów na realizację nowych inwestycji. Samorząd kończy też inwestycje z ubiegłego roku.
Przed terminem udało się odebrać nowy ciąg pieszo–rowerowy w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego.

Estetyka otoczenia

Inwestycja nie byłaby możliwa do realizacji bez długich i trudnych negocjacji z PKP PLK, ponieważ teren, na którym prowadzono prace w dużej mierze należy do kolei. Oprócz ścieżki dla pieszych i rowerzystów przy ul. Kolejowej powstały: droga dojazdowa, zatoki parkingowe, parking dla rowerów oraz przebudowano oświetlenie drogowe. Urząd zapewnia, że będzie prowadzić dalsze rozmowy z PKP PLK, SBM i Spółdzielnią „Gwarek”, żeby zadbać o estetykę otoczenia.

Centrum przesiadkowe

Kontynuowana jest budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie. Wybudowano już sieci wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej, trwa budowa kanalizacji deszczowej oraz prace rozbiórkowe. Termin realizacji zadania przewidziano do 30 września br.

Sieć kanalizacyjna

Lada dzień rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duczki, gm. Wołomin. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Na realizację tej inwestycji pozyskano prawie 1,5 miliona dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W ciągu kilku najbliższych miesięcy zostaną wybudowane kolejne metry sieci kanalizacji na ulicach: Azaliowej, Myśliwskiej, Konwaliowej, Stokrotki, Jaroszewskiej i w drogach dojazdowych do ul. Jaroszewskiej oraz sieć wodociągowa na ulicy Konwaliowej w Duczkach.

Klimatyczne miejsce

Gmina Wołomin otworzyła już oferty złożone w przetargu na adaptację budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie. Wkrótce zostanie wskazany wykonawca prac. W ramach zadania zrealizowane będą prace rewitalizacyjne budynku z lat 20-tych XX wieku, który został wprowadzony do Gminnej Ewidencji Zabytków. W zmodernizowanych murach starej elektrowni powstanie klimatyczne miejsce budowania dialogu, partnerstwa i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców.

Plac zabaw i troska o dostępność

Podpisano już umowę na dofinansowanie budowy ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Grabiach (wartość projektu: 130.000 zł, kwota dofinansowania: ok. 83 tys. zł). Gmina zleciła już prace projektowe pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie - filia Osiedle Niepodległości, wykonanie projektu budowy ulicy Miłej w Duczkach, a także przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji pomieszczeń szkoły w Duczkach.

Dla młodych oraz poprawa komunikacji

Wołomin zakończył konsultacje dot. budowy skateparku dla dzieci i młodzieży. Inwestycja powstanie na terenie Sportowej Szkoły Podstawowej numer 5 w Wołominie (ul. Lipińska 16) od strony ulicy Prądzyńskiego. Trwa postępowanie przetargowe na budowę drogi gminnej ul. Zimowej w Wołominie wraz z przepompownią kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jesiennej. Składanie ofert do: 7 kwietnia 2021r.

Dom kultury i nowe ulice

Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na budowę ul. Leszczyńskiej i Jodłowej w Wołominie. Gmina przeprowadzi również ponownie postępowania na wyłonienie wykonawców prac budowlanych w celu utworzenia Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach oraz zadania pn. budowa ul. Błońskiej (od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś), ul. Lazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie wraz z przebudową odcinków ulic Ludowej i Wiosennej wraz z oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową.
Mariusz Pazio