Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Za heroiczną postawę Polaków

Data: 31.03.2021 r., godz. 11.00   
Nie mogło zabraknąć światła płomienia, 24 marca 2021 roku, w Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.
Przedstawiciele Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej doprowadzili do odsłonięcia w 2013 roku w Wołominie przy ulicy Orwida tablicy poświęconej Polakom, mieszkańcom obecnych terenów powiatu wołomińskiego, którzy ratowali m.in. swoich żydowskich sąsiadów podczas II wojny światowej.

Sprawiedliwi z powiatu wołomińskiego

– Tablica przedstawia polską rodzinę zasłaniającą rodzinę żydowską. Obok znajduje się także tablica z nazwiskami osób uhonorowanych przez Żydowski Instytut YadVashem w Jerozolimie medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Spośród ponad 50 Sprawiedliwych wśród Narodów Świata z terenów powiatu wołomińskiego, których nazwiska zostały wypisane na tablicy, na uroczystość przybyli w 2013 roku Krystyna Święcicka-Bytnar z Ząbek i Kazimierz Szczęsny z Klembowa.

Dlaczego to zrobiliśmy?

– Losy Polaków i Żydów są ze sobą związane przez kilka stuleci. Na terytorium Pierwszej Rzeczypospolitej mieszkało ponad ¾ wszystkich europejskich Żydów. W Polsce osiedlały się różne mniejszości, ponieważ Polska była krajem otwartym, krajem bez wojen religijnych. Do drugiej wojny światowej mniejszość żydowska dzieliła dole i niedole naszego narodu i stanowiła spory odsetek obywateli naszego państwa. Pamiętamy, że większość ludności żydowskiej zamieszkującej na terytorium przedwojennej Polski Niemcy zamordowali w obozach śmierci. To wiemy, o tym pamiętamy. O holokauście wie cały świat. Ale są wydarzenia związane z eksterminacją żydów, o których świat zapomina. W czasie II wojny światowej Polska była jedynym krajem, gdzie za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Rozporządzenie generalnego gubernatora Hansa Franka z 15 października 1941 roku przewidywało karę śmierci dla każdego Polaka, który udzielał schronienia Żydom lub pomagał im w jakikolwiek sposób. Pomimo groźby kary śmierci w pomoc i ukrywanie Żydów zaangażowane były tysiące Polaków. Tysiące za taką postawę zapłaciło życiem.

Symbolem martyrologii Polaków zamordowanych za niesienie pomocy Żydom stał się los rodziny Ulmów ze wsi pod Łańcutem. Niemcy zamordowali ośmioosobową rodzinę razem z ośmiorgiem ukrywanych Żydów. Również na terenie naszego powiatu ukrywano Żydów. Uroczystością z 2013 roku i coroczną obecnością w tym miejscu, przy ulicy Orwida w Wołominie, chcemy uczcić i upamiętnić tych, dla których miłość do bliźniego była silniejsza niż groźba śmierci z rąk niemieckiego okupanta.

To nasz obowiązek świadczenia o ich odwadze i poświęceniu dla drugiego człowieka, nie możemy zapominać o takich postawach. Tacy ludzie to chluba naszego narodu i całej ludzkości. Musimy o tym pamiętać, bo współcześni mistrzowie propagandy na nowo piszą historię. Polityka historyczna skierowana przeciwko naszemu narodowi doprowadziła do tego, że niektórzy mylą już ofiary ze sprawcami. Jeżeli będziemy bierni wobec zakłamywania historii to dzieci naszych dzieci będą musiały się tłumaczyć, dlaczego rozpętały II wojnę światową i wymordowały Żydów. Każdy z nas dba o swoje dobre imię. Musimy zadbać również o nasze dobre imię w wymiarze narodowym. Podjęliśmy i podejmujemy działania w poczuciu odpowiedzialności za prawdę o tamtych tragicznych czasach – informuje Adam Kopczyński, przewodniczący Wspólnoty Samorządowej w powiecie wołomińskim.


RD