Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Św. Andrzej Bobola powraca

Data: 31.03.2021 r., godz. 11.00   
W roku 2021 Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, założone przez bł. ks. Br. Markiewicza, celebruje Jubileusz 100. rocznicy kanonicznego zatwierdzenia. Po swym zatwierdzeniu w dniu 29 września 1921 r. Zgromadzenie rozwinęło działalność wychowawczą w duchu swego Założyciela, nie tylko w diecezji przemyskiej i archidiecezjach krakowskiej i lwowskiej, ale również w archidiecezji warszawskiej i diecezji pińskiej.
Założyciel i fundator ośrodka wychowawczego w Strudze po otrzymaniu święceń kapłańskich pracował w duszpasterstwie polonijnym najpierw w Kanadzie, a następnie w Stanach Zjednoczonych. Tam poznał kapłanów michalitów – wychowanków bł. ks. Br. Markiewicza, którzy zapoznali go z ideą i systemem wychowawczym ks. Markiewicza.

Marki – Struga

Po powrocie do Polski w umyśle i sercu ks. Poławskiego, zrodziło się pierwsze marzenie: założenia zakładu wychowawczego dla sierot i opuszczonej młodzieży, których w odradzającej się Polsce było tysiące. Po zakupieniu terenu w Strudze szybko rozpoczęły się roboty adaptacyjne. Pod koniec roku 1927 w Zakładzie było już 77 wychowanków.
Drugie marzenie przyszło z niebios, o tym ks. Antoni był święcie przekonany: była to chęć wybudowania kościoła dla personału i wychowanków zakładu oraz okolicznej ludności. Otóż – mówił o tym do swych podopiecznych – podczas jednego ze snów ukazała mu się biała postać, Pani, która go obudziła i wskazała mu miejsce, mówiąc: tu masz postawić kościół. Odtąd zaczął gromadzić pieniądze i materiały, by móc rozpocząć budowę wyśnionego kościoła.

Pierwszy w Polsce

Ojciec Misjonarz lubił przemawiać do swoich wychowanków. Opowiadał im dużo o świętych, wyniesionych na ołtarze, a zwłaszcza o świętych Polakach: o św. Stanisławie Kostce, patronie młodzieży polskiej oraz o św. Andrzeju Boboli i jego męczeństwie za wiarę katolicką, do którego miał szczególne nabożeństwo. I właśnie tego Świętego zapragnął wybrać na patrona zakładu wychowawczego oraz planowanego przez siebie kościoła w Strudze – to było trzecie marzenie. Powstała w latach 1928-1931 świątynia była jednym z pierwszych kościołów dedykowanych świętemu Duszochwatowi ze Strachociny. W ołtarzu głównym świątyni nad tabernakulum umieszczony został duży, odsuwany obraz bł. Andrzeja Boboli.

Michalici w Strudze

W testamencie z grudnia 1928 r. ks. Poławski prowadzenie zakładu oraz kościoła powierzył michalitom z Miejsca Piastowego. Ks. Walenty Czekowski – pierwszy michalita wysłany przez przełożonych do pomocy ks. kanonikowi Poławskiemu pojawił się w Strudze w 1930 r. Sześć lat później michalici przejmą odpowiedzialność za prowadzenie zakładu. Oprócz pełnienia obowiązków wychowawczych będą chętnie służy pomocą duszpasterską mieszkańcom sąsiednich parafii, dzięki czemu zyskają sobie życzliwość duchowieństwa i wiernych parafii z dekanatu radzymińskiego, którzy będą odwzajemniać się pomocą materialną. Podczas II wojny św. wychowawcy i wychowankowie zakładu złożą wielką daninę krwi. W Pustelniku przy krzyżu od kul niemieckiego karabinu maszynowego zginą: kl. Kazio Wilusz z bratem Fr. Januszem. W Ogrodzie Saskim przed swoją śmiercią z rąk komanda śmierci ksiądz Płoszaj, udzielił rozgrzeszenia księdzu Grzeni, a później odwrotnie, obaj udzielili rozgrzeszenia wszystkim innym w rzędzie i w tej chwili padły strzały. W obozie pruszkowskim rozstrzelano michalickich kleryków: Jana Brzozowskiego i Edwarda Kosztyłę oraz brata Józefa Ciska.

Parafia pw. bł. Andrzeja Boboli

Czyniąc zadość prośbom, m.in. proboszcza mareckiego ks. Antoniego Koniecznego oraz mając na uwadze nowe uwarunkowania powojenne prymas Polski kard. Stefan Wyszyński dekretem z 6 lutego 1952 r. ustanowił w Strudze parafię pw. św. Andrzeja Boboli. Pierwszym proboszczem liczącej ok. 3 200 osób parafii został ks. Stanisław Rymuza. Po dwóch latach ks. Konieczny przesłał do Kurii Metropolitalnej w Warszawie następującą opinię: Parafia rozmodlona, zachwycona pięknymi nabożeństwami i naukami, całkowicie wróciła do życia religijnego, parafialnego i Bożego. Uczynili to Księża Michaelici, zawsze pokorni, ofiarni, cierpliwi, bezinteresowni i pogodni, a w pracy spowiadania niezmęczeni nigdy.

W niedzielę 7 marca 2021 r. po blisko 50 latach w kościele parafialnym znów pojawił się obraz przedstawiający św. Andrzeja Bobolę, namalowany przez artystę malarza Wieńczysława Pyrzanowskiego, absolwenta warszawskiej ASP, ufundowany przez chcącego zachować anonimowość parafianina.Ks. Krzysztof Pelc CSMA