Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Raport Miasta Marki bez informacji o miejskich spółkach?

Data: 26.06.2020 r., godz. 11.00   
W tym roku wyjątkowo długo poczekamy na debatę nad raportem o stanie gminy. W związku z pandemią Sejm wydłużył termin na jego sporządzenie do końca lipca. Tymczasem w Markach trwa dyskusja o kształcie i minimalnej zawartości tego dokumentu.
Przy okazji publikacji ubiegłorocznej wersji dokumentu przez Burmistrza Marek zwróciłem uwagę, że brakuje w nim podstawowych kwestii – analizy finansów gminy oraz informacji o stanie spółek komunalnych.

Projekt uchwały radnych

Bez pokazania stanu finansów miasta, w tym zadłużenia, nie sposób ocenić jest sytuację samorządu. W zasadzie taki raport jest wtedy jedynie laurką, nad którą ciężko debatować. Równie ważne jest pokazanie w raporcie stanu spółek komunalnych. Przejmują one coraz więcej zadań samorządu, w przypadku Marek mowa o budowie i zarządzaniu siecią kanalizacyjną, wodociągową oraz placówkami edukacyjnymi. Raport jest przygotowywany nie tylko dla radnych, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Dokument powinien w sposób kompleksowy, ale też przystępny pokazywać sytuację mareckiego samorządu. Bez informacji z miejskich spółek będzie tam pokazany tylko ułamek rzeczywistości. A cały dokument, mimo ogromu pracy, jaki włożą w niego urzędnicy, będzie bezużyteczny.
Z tego powodu klub radnych Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej złożył projekt uchwały, która porządkuje treść i określa szczegółowe wymogi co do raportu. Wskazuje obszary, które trzeba omówić w dokumencie (w tym stan finansów i sytuacje miejskich spółek) oraz zobowiązuje burmistrza do przeprowadzenia analizy porównawczej względem ubiegłego roku.

Debata nad stanem spółek

W projekcie znalazł się też przepis sugerowany przez Fundację Batorego, dotyczący publikacji listy radnych zatrudnionych w urzędzie miasta oraz miejskich jednostkach i spółkach. Pod koniec maja nad projektem pochylili się członkowie Komisji Rewizyjnej. Główną osią dyskusji była kwestia zawarcia w raporcie informacji o stanie finansów spółek komunalnych. Burmistrz uważa, że w raporcie powinny być zawarte dane ze sprawozdania finansowego, a to zgodnie z prawem może być zatwierdzone nawet pod koniec czerwca (podczas gdy raport co do zasady należy przekazać radnym do 31 maja). W mojej ocenie wystarczyłyby bieżące informacje z adnotacją, że zostały opracowane na dany dzień i nie były weryfikowane w procedurze przewidzianej dla sprawozdania finansowego. Z całą pewnością lepiej podać takie informacje niż żadne.
Debata nad projektem trwała dosyć długo i ostatecznie zdecydowano przenieść dyskusje na kolejne posiedzenie. W ten sposób w pracy nad uchwałą będzie można uwzględnić rozwiązania, jakie władze miasta przyjęły w raporcie za 2019 rok, który wkrótce trafi do rąk mareckich radnych.Mikołaj Szczepanowski,
radny miasta Marki