Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Plan zagospodarowania centrum Duczek

Data: 08.04.2020 r., godz. 11.00   
Do 30 kwietnia burmistrz Wołomina przedłużyła możliwość składania uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego centrum Duczek, gmina Wołomin (obszar pomiędzy rzeką, ul. Kolorową, Szosą Jadowską i linią kolejową). Spotkanie, które zostało zorganizowane z mieszkańcami w Szkole w Duczkach (jeszcze przed zamknięciem), na wniosek miejscowej radnej Katarzyny Pazio, pokazało, jak ważna jest rozmowa i zmiany w projektowanym planie.
Mieszkańcy zgłaszali przede wszystkim uwagi do koncepcji przeznaczenia „pod park” terenu pomiędzy ul. Szkolną a placem kościelnym oraz nie podobał im się pomysł przeznaczenia terenów – biegnących od ul. Willowej do ul. Nowej, położonych wzdłuż ul. Szosa Jadowska – na usługi, w tym dopuszczenie usług uciążliwych. Sprzeciw mieszkańców wzbudził również ślad planowanej drogi wojewódzkiej biegnącej wzdłuż rzeki Czarna. Obecne na spotkaniu osoby zapewniały, że mimo iż gmina przystąpiła do opracowania planu zagospodarowania centrum Duczek w 2014 roku, to przez tyle lat nikt ich o tym fakcie nie informował, nikt z nimi nie rozmawiał. Ich zdaniem niewiele osób czyta stronę www urzędu oraz śledzi wszystkie ogłoszenia urzędowe w prasie.
Obecny na spotkaniu wiceburmistrz Wołomina Dariusz Szymanowski zapewnił, że cieszy się, że spotkanie w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego zostało zorganizowane i wszystkie uwagi, które wpłyną do przygotowanego dokumentu, będą skrupulatnie rozpatrzone. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wołominie, a zarazem radna z Duczek, Katarzyna Pazio podkreśliła, że nie wyobraża sobie, aby tak strategiczny dokument był uchwalony wbrew woli mieszkańców i zachęciła, aby w wyznaczonym terminie zgłosić pisemnie do Urzędu Miejskiego wszelkie uwagi, sugestie i propozycje rozwiązań do przygotowanego dokumentu.
Ze względu na epidemię koronawirusa burmistrz Wołomina wydłużyła termin składania uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego centrum Duczek do 30 kwietnia br.RD