Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Przedsiębiorców zmagania z pandemią

Data: 29.03.2020 r., godz. 11.00   
Poprosiliśmy w Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie o komentarz w sprawie wpływu pandemii na sytuację firm w powiecie wołomińskim. Jak informują przedstawiciele wołomińskiego CECHu, najbardziej poszkodowana jest branża gastronomiczna.
Restauracje, bary, hotele są pozamykane, imprezy odwoływane. W drugiej kolejności w poważnych tarapatach są mikroprzedsiębiorcy, głównie fryzjerzy, kosmetyczki. Klienci odwołali wizyty. Większa część właścicieli zamknęła lokale. Czynne są nieliczne zakłady.

Głównym celem firm jest przetrwanie. Większe firmy na razie dają sobie radę. Mali przedsiębiorcy mają kłopoty. Na razie instytucje nie odraczają płatności składek ze względu na pandemię. Przewidywane są liczne wnioski o odraczanie opłat.

Brakuje regulacji dotyczących uczniów. Zalecenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji jest takie, żeby uczniów zwolnić z zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach. Nie wiadomo jednak na jakich zasadach, jak wypłacać wynagrodzenie za czas nieobecności i jaką podstawę nieobecności wpisać. Mazowiecka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zajmująca się refundacją wynagrodzeń za pracowników młodocianych, a także Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Związek Rzemiosła Polskiego nie udzieliły na razie, mimo licznych prób skontaktowania się, wskazówek Cechowi Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie.

RD