Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Utrzymać szkołę

Data: 27.02.2020 r., godz. 11.00   
Trudności finansowe związane z rosnącymi wydatkami na oświatę dotykają coraz większą ilość samorządów w całej Polsce. Najwięcej gminy muszą dokładać do szkół, w których uczy się mała liczba dzieci. Czasami, ze względu na rosnące koszty bieżące oraz malejącą subwencję oświatową pochodzącą z budżetu państwa, jednostki samorządowe muszą rozważać likwidację lub przekształcenia placówki oświatowej.
Wiele przykładów w Polsce pokazuje, że czasami jedynym i skutecznym ratunkiem do utrzymania małej szkoły publicznej jest przekazanie jej stowarzyszeniu (w tym stowarzyszeniu rodziców) lub osobie fizycznej.

Warunki działania

Przepisy ustawy o systemie oświaty – oprócz likwidacji czy przekształceniu szkoły – dają taki wariant postępowania. Gmina może podjąć działania w celu przekazania szkoły, jeśli w danej placówce uczy się nie więcej niż 70 uczniów i uzyska pozytywną opinię kuratora oświaty. Następnie rada gminy podejmuje uchwałę o przekazaniu szkoły osobie prawnej nie będącej jednostką samorządu terytorialnego i podpisuje z nią umowę. W dokumencie tym określa się w szczególności obwód szkoły lub warunki przyjmowania uczniów, warunki korzystania z mienia przejętej placówki, tryb kontroli przestrzegania umowy oraz warunki i tryb jej rozwiązania za wypowiedzeniem.
Przekazanie szkoły może nastąpić w dowolnym okresie. Oznacza to, że nie musi ono nastąpić z dniem rozpoczęcia roku szkolnego, ale o podjęciu takiej decyzji gmina jest obowiązana przynajmniej pół roku wcześniej powiadomić pracowników szkoły oraz związki zawodowe. Warto podkreślić, że przekazane szkoły nadal są publiczne, bezpłatne i dostępne dla wszystkich uczniów.

Małe szkoły w powiecie wołomińskim

W powiecie wołomińskim jest również kilka szkół, które borykają się ze zbyt małą liczbą uczniów i związaną z tym malejącą subwencją oświatową. Gminy mają dylematy, co zrobić, aby utrzymać daną szkołę publiczną nie dokładając coraz większych środków finansowych na jej funkcjonowanie. Może warto rozważyć przekazanie szkoły do prowadzenia przez stowarzyszenie? W Polsce działa obecnie wiele tego typu podmiotów prawnych, które mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu małych szkół. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które obecnie ma około 100 szkół i przedszkoli na terenie całej Polski. Stowarzyszenie istnieje już 30 lat i ma liczne sukcesy w działalności edukacyjnej.

Czy szkoła przetrwa?

Czy przejęcie małych szkół przez stowarzyszenie uchroni daną szkołę przed likwidacją lub przekształceniem? Nie ma takiej pewności. Ale zapewne warto, przed podjęciem ostatecznej decyzji, np. o likwidacji, spróbować nawiązać współpracę z podmiotem, który podjąłby się jej prowadzenia. Utrzymanie małej szkoły nie jest łatwe, ale istnienie tego typu placówek jest ważne ze względów społecznych. Są one bowiem nie tylko miejscem edukacji i wychowania, ale także animacji kulturalnej oraz ośrodkiem rozwoju i aktywności lokalnej dla wsi i gminy.RD