Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Sprostać wyzwaniom w oświacie

Data: 27.02.2020 r., godz. 11.00   
O ciężkiej sytuacji budżetowej gminy i wyzwaniach wynikających z potrzeby reorganizacji placówek oświatowych w wypowiedzi Sylwestra Niźnika, wójta gminy Poświętne.
W gminie Poświętne jedna szkoła podstawowa przypada na ok 1000 mieszkańców. To jedna z najgęstszych sieci szkół podstawowych na terenie powiatu wołomińskiego. W gminach ościennych wskaźniki dostępności terytorialnej dla szkół podstawowych są znacznie niższe. Przykładowo – w gminie Stanisławów funkcjonują 3 szkoły – 1 szkoła na 2300 mieszkańców, w gminie Jadów 4 szkoły - 1 szkoła na 1900 mieszkańców, w gminie Halinów 5 szkół – 1 szkoła na 3000 mieszkańców, w gminie Dąbrówka 4 szkoły – 1 szkoła na 2000 mieszkańców. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że dla rodziców i uczniów funkcjonowanie dużej liczby szkół w gminie jest sytuacją korzystną. Tak byłoby niewątpliwie, gdyby szkoły te otrzymywały z budżetu państwa adekwatne do kosztów ich utrzymania środki finansowe.

Niestety część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa w przypadku gminy Poświętne tylko 56% ponoszonych kosztów. Kwota, którą należy dokładać do systemu oświaty z każdym rokiem wzrasta ze względu na niekorzystną sytuację demograficzną oraz obciążanie samorządów kosztami wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz pensji minimalnej. W roku 2020 gmina Poświętne będzie zmuszona dołożyć do oświaty kwotę 5 mln zł. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest fakt, że gmina finansuje we wszystkich swoich szkołach tylko minimalny zakres wymaganych prawem zajęć.

W szkołach gminnych organizowane jest nauczanie w klasach łączonych. Sytuacja ta ma z pewnością negatywny wpływ na jakość i efektywność procesu nauczania i opieki we wszystkich placówkach. Ponadto większość budynków szkół prowadzonych przez gminę Poświętne wymaga pilnych i kosztownych działań inwestycyjnych. Brak „budżetu inwestycyjnego” (140 tys. zł w 2020 r.) spowodowany koniecznością dofinansowywania oświaty sprawia, że podejmowanie jakichkolwiek działań rozwojowych gminy w tym działań w zakresie rozbudowy i remontów szkół jest niemożliwe.

W trosce o dostępność wysokiej jakości edukacji, a także możliwość realizacji innych niż oświatowe zadań własnych gminy, zwróciłem się do osób i instytucji decydujących o sprawach oświatowych w Polsce z prośbą o pomoc w znalezieniu środków lub rozwiązań pozwalających na utrzymanie obecnej liczby placówek edukacyjnych w Gminie Poświętne bez konieczności ich reorganizacji. Niestety, jak dotąd od żadnej z nich nie otrzymałem niezbędnych wskazówek i wsparcia. W tej sytuacji podjąłem trudną decyzje o przedłożeniu Radzie Gminy Poświętne projektów uchwał o przekształceniu najmniejszych szkół w Turzu oraz Wólce Dąbrowickiej w szkoły o strukturze klas od 1 do 3 z odziałem przedszkolnym. Projekt nie uzyskał poparcia Rady choć większość radnych uważa, że zmiany systemu są konieczne. Gminę Poświętne czeka więc kolejna debata o przyszłości oświaty, a także kolejny trudny rok budżetowy.


Szkoła Podstawowa w Turzu.


Szkoła Podstawowa w Wólce Dąbrowickiej. 

Sylwester Niźnik