Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Najkorzystniejsze warunki nauczania dla dzieci

Data: 27.02.2020 r., godz. 11.00   
Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina opowiedział nam o zmianie obwodów szkolnych w gminie Radzymin.
Rafał Orych: Czym spowodowana jest zmiana obwodów? Czy wiąże się z rosnącymi kosztami oświaty?

Krzysztof Chaciński:
– Zmiana obwodów szkolnych w gminie Radzymin ma na celu wyrównanie potencjałów i obłożenia szkół, tak aby warunki nauczania były jak najkorzystniejsze dla dzieci i rodziców. Chcemy też jak najlepiej wykorzystać dostępną infrastrukturę edukacyjną. Radzymin rozwijał się nierównomiernie pod względem zamieszkania – w niektórych częściach miasta w ostatnich latach powstały duże osiedla wielorodzinne - tak stało się np. w dawnym obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie. Ta placówka, nawet pomimo przeprowadzonej niedawno rozbudowy, jest obecnie najbardziej przeciążona pod względem przelicznika liczby uczniów na liczbę sal lekcyjnych. Obecne zmiany obwodów nie wprowadzą jeszcze we wszystkich szkołach jednozmianowości, ale spowodują, że plany lekcji będą dogodniejsze. Nowe obwody szkolne mają też ułatwić rodzicom i uczniom sytuację w zakresie odległości i sposobu dotarcia do szkoły.
Równolegle gmina pracuje nad nowymi inwestycjami, które pozwolą zwiększyć liczbę miejsc w szkołach – nad rozbudową placówki w Nadmie i przygotowaniami do budowy trzeciej szkoły w samym Radzyminie – w rejonie ulic Słowackiego, Wołomińskiej i Korczaka, gdzie dziś powstają kolejne osiedla.
Zmiany obwodów nie są bezpośrednio związane z rosnącymi kosztami oświaty. Te w gminie Radzymin i tak będą rosły, gdyż z roku na rok zwiększa się liczba uczniów, głównie ze względu na osiedlanie się nowych osób, najczęściej rodzin z dziećmi. Zmieniając obwody szkolne, chcemy zapewnić dzieciom i rodzicom dogodniejszy dostęp do szkół, zanim gmina zrealizuje nowe inwestycje.Czy były przeprowadzone konsultacje społeczne?

– Zmiany zostały poprzedzone rzetelnymi analizami ilościowymi na podstawie liczby zameldowanych mieszkańców i dzieci, które osiągną w najbliższych latach wiek szkolny. Analizowaliśmy też sposób dotarcia dzieci do szkół i obszary, które będą coraz gęściej zamieszkane. Choć nie odbyły się formalne konsultacje społeczne, to na poziomie władz gminy oraz radnych rozmawialiśmy z dyrektorami placówek i rodzicami.

Kogo obejmą zmiany w obwodach?


– Największą zmianą jest zmiana granicy pomiędzy obwodami Szkół Podstawowych numer 1 i 2 w Radzyminie. Są to najliczniejsze szkoły w gminie, uczy się w nich około tysiąca dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 i około dziewięćset dzieci w Szkole nr 2, przy czym „jedynka” dysponuje 40 salami lekcyjnymi, a „dwójka” – tylko 24 salami. Co roku do obu szkół przybywało po 5-6 klas pierwszych, pomimo różnicy w pojemności. Wynikało to z historycznego podziału miasta przez al. Jana Pawła II, jedną z bardziej ruchliwych ulic. W ostatnich latach po zachodniej stronie al. Jana Pawła II powstały nowe osiedla, w sumie około 2 tys. tysięcy mieszkań. Obecnie część z tych osiedli – bloki przy ul. Armii Krajowej, ul. Falandysza oraz zabudowa wielorodzinna po południowej części ul. Reymonta – zostały przeniesione do obwodu Szkoły nr 1 w Radzyminie. Dzięki temu do Szkoły Podstawowej nr 2 od nowego roku przyjdą 3-4 klasy. Odpowiednio więcej przyjmie Szkoła Podstawowa nr 1, lecz ta placówka dysponuje lepszą bazą lokalową. Obie szkoły będą równomiernie obciążone.
Trzeba w tym momencie zaznaczyć, że zmiany będą dotyczyły tylko nowych uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2020/2021. W żaden sposób nie wpłyną na dzieci, które już uczą się w gminnych szkołach. W przypadku rodzeństwa rodzice będą mieli też prawo wysłania dzieci do tych szkół, do których uczęszcza już rodzeństwo, nawet jeśli jest to szkoła z poza ich obwodu.

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa dzieci?

– Zadbamy też o bezpieczeństwo – na dwóch najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach: al. Jana Pawła II z ul. Armii Krajowej oraz ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Narutowicza staną pracownicy, przeprowadzający dzieci przez ulicę.
Bezpieczeństwo dotarcia do szkoły chodnikami i mniej ruchliwymi ulicami było też brane pod uwagę przy pozostałych zmianach obwodów szkolnych, które mają w większości porządkujący charakter. Do obwodu Szkoły nr 1 w Radzyminie została dołączona niewielka część miejscowości Ciemne, którą od szkoły w Ciemnem oddziela dwupasmówka. Na pograniczu Radzymina i Cegielni uporządkowano granicę pomiędzy obwodami Szkoły nr 2 w Radzyminie i Szkoły nr 2 w Słupnie – do obwodu Szkoły nr 2 w Słupnie włączono ul. Hallera, Świerkową i Polną. Ponadto przesunięto granicę obwodów pomiędzy Szkołą w Nadmie i Szkołą nr 1 w Słupnie – do obwodu Szkoły nr 1 w Słupnie dołączono ulice Koziej Góry, Madery, Platanową, część ul. Rzecznej do ul. Bazyliowej, ul. Bazyliową i Malinową.
Możliwość zwiększenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupnie zawdzięczamy temu, że w ostatnich latach gmina rozbudowała i unowocześniła słupecką Szkołę nr 2, do której uczęszcza obecnie około 330 uczniów. Dzięki temu Szkoła nr 1 w Słupnie „odetchnęła” i może od nowego roku szkolnego przyjąć do pierwszych klas nieco więcej dzieci, zachowując przy tym jednozmianowość.