Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Małe pole manewru samorządów

Data: 30.01.2020 r., godz. 11.00   
Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina udzielił komentarza w sprawie wzrostu cen za odpady komunalne.
– Na szczeblu centralnym niezbędne są regulacje porządkujące gospodarkę odpadami, które będą bardziej przyjazne dla samorządów, jak również rozwiązania, ograniczające ilości produkowanych odpadów, takie jak projekt Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. W skali makroekonomicznej należy dążyć do usprawniania łańcucha wartości przetwarzania surowców wtórnych. Niezbędne są też długofalowe działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów i ograniczania ich ilości, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. Będąc zobowiązanym do wykonywania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorząd nie ma dużego „pola manewru”. Może dążyć do ulepszania własnego systemu gospodarki odpadami i uszczelniania poboru opłat, tak aby mieszkańcy adekwatnie uczestniczyli w kosztach systemu. Może też podejmować inicjatywy na szczeblu współpracy międzygminnej, aby tworzyć lokalne instalacje gromadzenia i przetwarzania odpadów.opr. red.