Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Czas trudnych decyzji

Data: 11.12.2019 r., godz. 11.00   
W ostatniej dekadzie komunizmu w Polsce, czyli w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, na terenie gminy Strachówka funkcjonowało 7 szkół podstawowych: w Strachówce, w Rozalinie, w Równem, w Kątach-Wielgich, w Krawcowiźnie, w Kątach Czernickich i w Osęce. Obecnie uczniowie uczą się w dwóch szkołach: w Strachówce i w Rozalinie. W przyszłym roku szkolnym 2020/2021 w SP w Strachówce planowanych jest 11 oddziałów klasowych, w których uczyć się będzie 171 dzieci, natomiast w SP w Rozalinie 5 oddziałów z przewidywaną liczbą 28 uczniów.
Subwencja oświatowa, którą otrzymuje gmina jako organ prowadzący, wyliczana jest według algorytmu na jednego ucznia. W średnich placówkach pokrywa ona około połowy kosztów utrzymania szkoły. Pozostałe koszty samorządy muszą dotować z własnych środków, dlatego małe szkoły mają szansę funkcjonować tylko wtedy, gdy gmina ma duże dochody, czyli wpływy z podatków.

Rosnące wydatki na szkoły

W 2019 roku dochody własne gminie Strachówka wyniosły 3,2 mln zł, subwencja oświatowa, którą uzyskała gmina na obie szkoły, to 2,240 mln. Natomiast wydatki na obie szkoły to 3,976 mln. W 2020 roku subwencja oświatowa będzie mniejsza, bo tylko 2,072 mln, a wydatki na oświatę znacznie wzrosną do ponad 4,210 mln.
Przez ostatnie lata organ prowadzący SP w Rozalinie uważam, że dołożył wszelkich starań, aby tętniło w niej uczniowskie życie. W 2012 roku zrealizowano projekt: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozalinie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie stropu”, do którego WFOŚiGW w Warszawie dofinansował 30 577 zł. W ramach projektu „Przedszkolaki babci Rozalki” powstało przedszkole samorządowe z bogatą ofertą, a część sal i łazienka została wyremontowana i dostosowana do potrzeb maluchów. W okresie 2011-2013 zostało na ten cel pozyskane 686 026 zł.
Pięć lat temu z projektu „Przedszkola sukcesu” powstał przy SP w Rozalinie plac zabaw, na który pozyskano dofinansowanie w kwocie 171 958 zł. Gmina Strachówka była również beneficjentem dwóch projektów pt. „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu”, obejmujących zajęcia dodatkowe dla uczniów z obu szkół z dofinansowaniem w kwocie 741 854 zł.

Żłobek i przedszkole w Rozalinie?

W bieżącym roku gmina Strachówka złożyła dwa wnioski. Jeden w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 z planowaną kwotą dofinansowania 562 000 zł i drugi „Nasze perełki utworzenie pierwszego żłobka na terenie gminy Strachówka”, gdzie środki zewnętrzne mogą wynieść 681 474 zł. Przed złożeniem tych wniosków przeprowadzono rozeznanie wśród młodych rodziców z terenu gminy i ustalono, że jest zapotrzebowanie na utworzenie żłobka, ale aby on powstał, trzeba będzie dostosować do potrzeb maluszków dwie duże sale lekcyjne.
W związku z niewielką subwencją oświatową i dużymi kosztami utrzymania szkoły oraz z myślą o miejscu na żłobek na ostatniej sesji Rady Gminy Strachówka w porządku obrad znalazła się uchwała o zamiarze likwidacji SP w Rozalinie, a pozostawieniu przedszkola i żłobka.

28 uczniów w szkole

W obronie szkoły i uczniów stanęli rodzice i nauczyciele. Odbyło się kilka spotkań, do przewodniczącej rady wpływały pisma od obrońców szkoły, a czterech sołtysów zadeklarowało przeznaczenie funduszy sołeckich na potrzeby szkoły. Rodzice z myślą o dobru swoich dzieci nie chcą likwidacji szkoły i niestrudzenie walczą o utrzymanie sześcioklasowej SP w Rozalinie.
– Władze gminy jako wnioskodawcy projektu uchwały oparły się na liczbach. Utrzymanie SP w Rozalinie klas I-VI dla 28 uczniów jest nieekonomiczne i budżet gminy tego nie udźwignie – apelował wójt Piotr Orzechowski.
– Od kiedy objąłem to stanowisko, starałem się, aby ta placówka funkcjonowała, ale dziś w świetle znacznie większych wydatków na oświatę i małej subwencji szukamy oszczędności, aby gmina mogła dalej istnieć – wyjaśnił.
– Póki co sytuacja jest dobra, bo mamy zadłużenie gminy na poziomie 10% i składamy wnioski na kolejne fundusze krajowe i unijne. Ale by zbilansować budżet na 2020 rok, musimy zaciągnąć kredyt, by starczyło na zaplanowane inwestycje w infrastrukturę, na które już mamy pozyskane dofinansowanie. Jeśli nie ograniczymy wydatków bieżących, to co rok trzeba będzie tworzyć budżet na kredyt, by przetrwać – podkreślił wójt.

Radni przeciw likwidacji

Zaproponowano dwa warianty. Pierwszy to likwidacja SP w Rozalinie, a w budynku funkcjonowałyby tylko oddziały przedszkolne, a w przyszłości żłobek. Drugi wariant, mniej drastyczny, to pozostawienie SP w Rozalinie, ale tylko klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych i w przyszłości funkcjonowanie żłobka. Przy pierwszym wariancie – całkowitej likwidacji oszczędności dla gminy wyniosłyby ponad 0,5 mln zł w skali roku, natomiast przy drugim wariancie – oszczędności w ciągu roku to 0,3 mln zł.
Przytoczono wyniki z 2016 roku, w którym po raz ostatni odbył się egzamin szóstoklasisty. Wyniki okazały się korzystniejsze dla SP w Strachówce, jak i ranking szkół podstawowych na Mazowszu z 2016 roku, gdzie na 1531 szkół w województwie mazowieckim SP w Strachówce uplasowała się na 1336. miejscu, a SP w Rozalinie na 1517.
Burzliwa dyskusja trwała na sesji zarówno w poniedziałek, 25 listopada, jak i w piątek, 29 listopada. Radni pytali, czy likwidacja SP w Rozalinie i oszczędności związane ze zwolnieniem sześciu nauczycieli uratują budżet gminy. Ostatecznie tę niepopularną społecznie decyzję musieli podjąć radni w głosowaniu. Przeciw likwidacji SP w Rozalinie opowiedziało się 8 radnych, 2 było „za”, a 3 wstrzymało się od głosu. Drugi wariant edukacji wczesnoszkolnej nie był poddany pod głosowanie.
Czy w związku z wynikiem głosowania możliwe jest utworzenie żłobka? Czy gmina Strachówka dalej będzie inwestować w infrastrukturę i rozwijać się?Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego