Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Wydatki na oświatę rujnują samorządy

Data: 11.12.2019 r., godz. 11.00   
Wydatki ponoszone przez gminy na oświatę rosną z roku na rok w coraz szybszym tempie. Subwencja oświatowa, która jest przekazywana samorządom z budżetu państwa na finansowanie właśnie tych zadań, w wielu samorządach nie pokrywa obecnie nawet połowy rzeczywistych wydatków bieżących przeznaczanych na oświatę. Samorządy od kilku lat do nauczania dzieci i młodzieży muszą dokładać coraz więcej. Z własnych środków finansują również inwestycje w szkołach i przedszkolach.
Według danych zebranych przez Związek Miast Polskich tzw. luka oświatowa rośnie z roku na rok, a szczególnie w ostatnich latach. Dla porównania w roku 2006 wynosiła 36 proc., w 2018 roku było to już 54 proc., a w najbliższych latach JST spodziewają się kolejnego wzrostu. Samorządy alarmują, że system podziału subwencji oświatowej nie odzwierciedla faktycznych kosztów ponoszonych przez gminy na realizację zadań oświatowych.
Niepokojącym zjawiskiem jest tempo, w jakim rosną wydatki oświatowe samorządów. Jest ono dużo większe niż tempo wzrostu kwoty subwencji przekazywanej przez państwo. W gminach powiatu wołomińskiego problem niedofinansowania oświaty jest również coraz częściej zauważalny. Szczególnie dotyczy on miast, gdzie na podstawie analiz widać, że na przestrzeni kilku ostatnich lat pieniądze przekazywane przez państwo finansują bieżące wydatki oświatowe w mniej niż w 50 procentach. Subwencja oświatowa z roku na rok pokrywa także w coraz mniejszym stopniu wydatki ponoszone przez gminy. Przykładem może być gmina Dąbrówka, gdzie w 2010 roku subwencja oświatowa starczała gminie na pokrycie 78% oświatowych wydatków bieżących, a obecnie pokrywa ona zaledwie 49% tych wydatków. W gminie Radzymin sytuacja jest podobna. Kilka lat temu subwencja oświatowa pokrywała wydatki bieżące w oświacie w 67%, a w roku 2019 zaledwie wystarcza na ich pokrycie w 48%. Gmin powiatu wołomińskiego, w których subwencja pokryje w 2020 roku ponad 50% wydatków bieżących w szkołach (wg planu), jest niewiele: Jadów, Poświętne, Klembów, Tłuszcz i Wołomin. Jednak w każdym tym przypadku daleko do zapewnienia 100-procentowego finansowania. Najmniejszy udział subwencji w finansowaniu oświaty mają Marki i Zielonka (w przyszłym roku będzie to 40%).
Związek Miast Polskich coraz mocniej podkreśla trudną sytuację samorządów związaną z rosnącym niedofinansowaniem przez państwo oświaty. Coraz większe kwoty dokładane przez gminy do edukacji dzieci i młodzieży powodują problemy finansowe. Samorządy muszą ograniczać wydatki przeznaczane na inwestycje. Niektóre z nich biorą kredyty na wynagrodzenia dla nauczycieli, gdyż subwencja nie zawsze wystarcza nawet na płace.
Wzrost wydatków bieżących w gminnych placówkach oświatowych związanych m.in. ze wzrostem cen towarów i usług, wzrostem płacy minimalnej, podwyżkami dla nauczycieli, wzrostem cen za odbiór i przetwarzanie odpadów nie wpłynął na właściwe tempo wzrostu subwencji oświatowej przekazywanej z budżetu państwa.
Czy kolejny rok budżetowy będzie dla samorządów bardziej optymistyczny? Patrząc na plany budżetów samorządowych i wydatków oświatowych na rok 2020, nic na to nie wskazuje.

Poniżej, w tabelach, przedstawiamy wydatki na edukację i wysokość subwencji oświatowej we wszystkich gminach powiatu wołomińskiego w latach 2010-2020. Redakcja nie otrzymała żadnych danych jedynie ze Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Mariusz Pazio