Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dolegliwości finansowe LGD „RW”, a może to już choroba?

Data: 21.11.2019 r., godz. 11.00   
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” w skrócie LGD „RW” istnieje od 17 lutego 2009 roku, a jego głównym zadaniem jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W skład LGD „RW” wchodzi 12 gmin: Zielonka, Wołomin, Poświętne, Klembów, Tłuszcz, Strachówka, Jadów, Zabrodzie, Wyszków, Brańszczyk, Rząśnik i Długosiodło oraz dwa powiaty: wołomiński i wyszkowski.
Organami LGD „RW” są: Walne Zgromadzenia Członków, Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna, których kompetencje określa Statut Stowarzyszenia LGD „RW” z dnia 31 sierpnia 2015 roku. Siedzibą LGD „RW” jest Tłuszcz, gdzie pod adresem ul. Warszawska 4 mieści się biuro.
Nadzór nad działalnością sprawuje marszałek województwa mazowieckiego, a pomiędzy stronami została zawarta w dniu 17 maja 2017 roku umowa tzw. ramowa na wsparcie finansowe operacji realizowanych w ramach LEADER na terenach 12 gmin i na funkcjonowanie stowarzyszenia w kwocie 13 mln zł. A jak to z umowami bywa, LGD „RW” zobowiązała się do osiągnięcia w określonym czasie określonych wielkości wskaźników.

Co się stało?

Od pewnego czasu krążyły informacje, że LGD „RW” jest w złej kondycji i ma trudności z dotrzymaniem warunków umowy ramowej, ale jakież było ogromne zaskoczenie, gdy 23 września br. podczas XIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich publicznie poinformowano uczestników, że trzy mazowieckie LGD nie wywiązały się z umów i zostają ukarane obniżeniem budżetu o 10% , a wśród nich LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Ogłoszono, że 10 sprawnie działających grup działania otrzyma dodatkowy bonus po 0,99 mln zł. Zamieniając informacje w liczby – LGD „RW” ma korektę finansową w kwocie 1,3 mln zł i nie może dodatkowo otrzymać prawie 1 mln zł.
Zaczęły się pytania. Co się stało? Dlaczego nasze LGD spotkała taka kara? Jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej LGD „RW” zwróciłam się do prezesa Rafała Rozpary z propozycją ustalenia terminu posiedzenia komisji i wyjaśnienia obecnych działań jego i zarządu. Prezes powiadomił mnie, że oczekuje na odpowiedź z ministerstwa i prosił o 2-3 tygodnie zwłoki, aż otrzyma odpowiedź z MRiRW.

Patowa sytuacja

Zgodnie z ustaleniami z prezesem, w październiku i listopadzie starałam się zwołać posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD „RW”, ale problemem okazało się notoryczne brak kworum. Niemniej jednak spotkałam się 12 listopada br. z trzema członkami zarządu, w tym z prezesem i poprosiłam o wyjaśnienie. Prezes Rozpara tłumaczył, że trudno współpracuje mu się z Urzędem Marszałkowskim i zwrócił się z prośbą o zmianę osoby odpowiedzialnej za kontakty i rozliczenia z UM WM. Zapewnił, że złożył wniosek o anektowanie umowy ramowej oraz że wystąpił do MRiRW o zaproponowanie rozwiązania tej patowej sytuacji, ale swoich słów nie poparł żadnymi dokumentami.
Postanowiłam po raz kolejny zwołać Komisję Rewizyjną LGD „RW” na 21 listopada 2019 roku na godz. 8.00, z nadzieją, że komisji będzie udostępniona korespondencja z UM WM i MRiRW oraz że będziemy mogli zapoznać się z umową pożyczki, którą zarząd zaciągnął na bieżącą działalność, gdyż środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego są zablokowane i nie wpływają.

Rozwiązania naprawcze

Przedstawiłam prezesowi LGD „RW” moje intencje, że w interesie całego stowarzyszenia i jego własnym jest wyjaśnienie powstałego problemu oraz zaproponowanie rozwiązań naprawczych. Rafał Rozpara zapewnił, że LGD „RW” to owoc jego wieloletniej pracy i zaangażowania, dlatego zwrócił się do MRiRW w poszukiwaniu dobrego do wszystkich stron rozwiązania sprawy dalszego istnienia i funkcjonowania stowarzyszenia.
Czy otrzymamy „receptę” na skuteczne „lekarstwo”, które zahamuje rozwój choroby, na którą zapadło LGD „RW”? W leczeniu długoterminowym mamy nadzieję, że Samorząd Województwa Mazowieckiego jest daleki od podjęcia ostatecznego kroku i rozwiązania umowy ramowej z LGD „RW”, co stanowiłoby „akt zgonu” naszej grupy działania.Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego