Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dron nad Wołominem

Data: 07.11.2019 r., godz. 11.00   
W czwartek, 30 października w Wołominie odbyły się pierwsze pomiary składu dymu, przeprowadzone przez wyspecjalizowanego drona.
Obsługą urządzenia zajmują się przeszkoleni funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie. Dron monitoruje jakość powietrza, szczególnie zanieczyszczonego w sezonie grzewczym.

Pomiarom poddawane są m.in.:
• pyły PM1, PM10, PM2,5;
• związki organiczne VOC (zakres wykrywania od 0 ppm do 6000 ppm);
• chlorowodór HCL zakres 0 do 100ppm;
• cyjanowodór HCN zakres 0 do 100ppm;
• temperatura -40C do +85C;
• wilgotność 0 do 100%Rh;
• ciśnienie od 300 hPa do 1100hPa.

Zadanie pn: „Zakup mobilnego zestawu badającego skład dymu z palenisk domowych (Zakup Drona badającego skład dymu z palenisk/kominów domowych)” zrealizowane w 2019 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”. 

opr. RO