Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dofinansowanie w Poświętnem

Data: 07.11.2019 r., godz. 11.00   
Gmina Poświętne złożyła wniosek do Samorządu Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej. W efekcie zajęła 4. miejsce na ponad 200 beneficjentów i otrzymała całą wnioskowaną kwotę – 1 mln 999 tys. 587 zł.
Operacja: Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Poświętne obejmie zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny i Laskowizna,

2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Wola Cygowska,

3. Budowa zdroju ulicznego ul. Jana Pawła II w Poświętnem,

4. Budowa przydomowej oczyszczali ścieków przy Gminnym Centrum Kultury w Woli Cygowskiej,

5. Budowa przydomowej oczyszczali ścieków przy Urzędzie Gminy w Poświętnem,

6. Budowa przydomowej oczyszczali ścieków przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem,

7. Budowa przydomowej oczyszczali ścieków przy Szkole Podstawowej w Poświętnem,

8. Budowa przydomowej oczyszczali ścieków przy Szkole Podstawowej w Międzylesiu,

9. Wyposażenie indywidualnych punktów odbioru wody w urządzenia pomiarowe ICT oraz Stacji Uzdatniania Wody w urządzenia odczytowe i kontrolne ICT (zakup nakładek radiowych na wodomierze 397 szt., zakup wodomierzy 397 szt., zakup systemu ITC do radiowego odczytu wodomierzy, zakup systemu ITC do zdalnej kontroli SUW),

10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny i Laskowizna,

11. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Wola Cygowska,

12. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Trzcinka, Krubki-Górki, Małków, Zabraniec i Ostrowik.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” jest objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.opr. RO