Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Pomoc dla rolników

Data: 24.10.2019 r., godz. 11.00   
W 5. Raporcie IUNG-u – obejmującym okres od 1 maja do 30 czerwca 2019 roku we wszystkich gminach powiatu wołomińskiego – wykazano, że wystąpiła susza rolnicza. Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem Nr 97 z dnia 23 kwietnia 2019 roku, czyli znacznie wcześniej, powołał składy gminnych komisji do spraw oszacowania strat w rolnictwie.
Pierwsze wnioski rolników do urzędów gmin zaczęły wpływać już w pierwszych dniach lipca, czyli zaraz po ogłoszeniu raportu. Najwięcej wniosków wpłynęło do Urzędu Gminy w Strachówce – 273, następnie w Dąbrówce – 260, Jadowie – 199, Klembowie – 168, Poświętnem – 147, Tłuszczu – 111, Radzyminie – 100 i około 10 – w Wołominie. Łącznie komisje wydały prawie 1270 protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym, które następnie zostały przekazane do weryfikacji do Urzędu Wojewódzkiego do Warszawy.

Oświadczenia i zaświadczenia

Protokoły, w których łączna wysokość oszacowanych szkód wyniosła mniej niż 30%, nie są podpisywane przez wojewodę, tak więc ci rolnicy mogą odebrać swój protokół z urzędu i złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej z de minimis do nowej siedziby placówki ARiMR w Wołominie przy ul. Piłsudskiego 4. Do wspomnianego wniosku załącznikami są: kopia protokołu, oświadczenie o liczbie zwierząt posiadanych w dniu szacowania szkód przez komisję gminną, kopie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis z lat 2017-2019, kopia polisy ubezpieczenia upraw rolnych oraz kopie otrzymanych w bieżącym roku odszkodowań czy innej pomocy.
Rolnicy, u których wykazano straty powyżej 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym (liczba procentowa w prostokątnym okienku protokołu), kwalifikują się do uzyskania pomocy publicznej, ale ich protokoły muszą być podpisane przez wojewodę i dopiero wtedy mogą złożyć wniosek do ARiMR. Załączniki do tego wniosku są te same, które wskazałam wyżej, oprócz kopii zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, które przy tym wsparciu, czyli pomocy publicznej, nie jest potrzebna.

Liczba zwierząt

Dodam, że oświadczenie o liczbie zwierząt posiadanych w dniu szacowania szkód przez komisję gminną jest obowiązkowe dla każdego rolnika, który deklarował straty w trwałych użytkach zielonych niezależnie od tego, czy posiada zwierzęta, czy nie. Istotna jest w tym załączniku data, gdyż nie jest to data złożenia wniosku do urzędu, lecz dzień oszacowania u rolnika strat, czyli data z punktu 3 protokołu. W wielu przypadkach w punkcie 3 jest wpisanych więcej niż jedna data, ponieważ IUNG dopiero w kolejnych raportach wykazywał dla danej uprawy suszę.
Właściwą datą, którą trzeba wpisać do oświadczenia, jest ostatnia data szacowania i stan zwierząt w gospodarstwie na ten dzień, co jest dokładnie weryfikowane przez pracowników ARiMR. ARiMR posiada wytyczne, że w dniu, w którym odbyło się szacowanie strat w danym gospodarstwie, komisja powinna zweryfikować stan zwierząt. Osobiście uważam, że członkowie komisji nie powinni wchodzić do obór, chlewni czy stajni celem weryfikacji zwierząt. Są to osoby nieupoważnione i zgodnie z tabliczkami na budynkach, w których odbywa się hodowla zwierząt, wstęp im jest wzbroniony, również dlatego, aby nie narażać na rozprzestrzenianie się chorób, np. ASF.
Moim zdaniem rolnik do dnia podpisania protokołu powinien mieć możliwość wprowadzania zmian liczby zwierząt. W tym czasie następują w gospodarstwie przemieszczenia zwierząt, czyli transakcje kupna – sprzedaży, urodzeń czy padnięć, i ta data byłaby krańcową, bo w tym dniu rolnik podpisuje protokół i na ten dzień deklaruje ilość zwierząt.

Ważna jest weryfikacja

Proszę pamiętać, że ARiMR dokładnie weryfikuje zgodność upraw z protokołu z oszacowania strat z zadeklarowanymi przez rolnika uprawami we wniosku o dopłaty. Muszę przyznać, że przed weryfikacją upraw u rolnika komisja w gminie Strachówka dodatkowo weryfikowała zgodność wniosku o oszacowanie strat z wnioskiem o dopłaty z ARiMR i duża część była niezgodna w zakresie rodzaju uprawy i w wielkości powierzchni. Pamiętajmy, że rolnik, podpisując w lipcu br. wniosek o oszacowanie strat, oświadczał jego zgodność ze stanem faktycznym i podpisywał, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 kodeksu karnego.
Wypełnienie sześciostronicowego wniosku, o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, wraz z załącznikami może być dla rolnika dość skomplikowane, dlatego Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tłuszczu za stosowną opłatą wypełnia dokumentację.

Nie ma kolejek


Wracając do tytułowego pytania dotyczącego wypłat pomocy suszowej przez ARiMR, to nieznaczna część rolników już otrzymała pieniądze. Duża część rolników (powyżej 30%) oczekuje na potwierdzenie wojewody i dopiero wtedy może złożyć wniosek do ARiMR.
W placówce ARiMR w Wołominie na razie nie ma kolejek i tłoku, ale jak protokoły będą spływać od wojewody do urzędów i odbierać będą je rolnicy, to sytuacja pewnie się zmieni. Obecnie bardzo szybko, bo w ciągu tygodnia jest wydawana decyzja na pomoc publiczną przez ARiMR i za decyzją wpływają pieniądze. Rolnicy, którzy złożą wnioski na pomoc de minimis mogą, liczyć na pieniądze dopiero na początku przyszłego roku z puli de minimis na 2020 rok.Magdalena Suchenek, radna powiatu wołomińskieg