Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

W grupie siła

Data: 24.10.2019 r., godz. 11.00   
Publikujemy drugą część rozmowy z burmistrzem Zielonki Kamilem Michałem Iwandowskim.
Edyta Nowak-Kokosza: W Zielonce bardzo ważny jest temat drogowy. Jakie remonty, modernizacje będą w najbliższym czasie?

Kamil Michał Iwandowski: – Już wielokrotnie wspominałem przy różnych okazjach, że rok 2019 dla Zielonki nie jest bogaty, jeśli chodzi o wszelkie inwestycje drogowe. Tuż po objęciu funkcji burmistrza zaznajomiłem się ze stanem miasta, pozostawionym przez moich poprzedników. Niestety, w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej zastałem puste szuflady. Podjąłem natychmiastową decyzję o rozpoczęciu procesów przygotowawczych, tj. opracowywania i kompletowania dokumentacji budowlanej, umożliwiających nam podejmowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w przyszłości.
Obecnie prowadzimy takie działania dla kilkunastu dróg gminnych w Zielonce, tj. ulic: Focha, Podleśna/Prosta, łącznik Krzywa/Podleśna, Bankowa, Brzozy-Brzeziny, Długa, Wiejska, Armii Krajowej, Legionów, Szkolna, Łukasińskiego, Długosza, Poniatowskiego, Nauczycielska, Młodzieżowa, Żwirki i Wigury, Polna.
I tu kilka słów o prozie realiów samorządowych. Jest to długi i niełatwy proces. Obejmuje on opracowanie koncepcji budowy lub remontu drogi, z uwzględnieniem w możliwie największym stopniu i zakresie uwag i wniosków wniesionych przez mieszkańców. Następnie, na podstawie koncepcji, sporządzany jest projekt budowy lub remontu drogi, wymagający uzyskania wielu opinii i uzgodnień stosownych organów. Dopiero taki projekt może trafić do Starostwa Powiatowegow Wołominie, celem wydania decyzji, zezwalającej na realizację inwestycji.
Czas trwania całego procesu uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od stopnia skomplikowania inwestycji, zakresu planowanych robót czy też od oprotestowywania inwestycji przez lokalną społeczność. Patrząc wstecz, uśredniając czas przebiegu takich procesów, orzekłbym, że jest to co najmniej rok. Najczęściej jednak kończy się po upływie 1,5 roku od jego rozpoczęcia.
Kompletna dokumentacja budowlana jest niezwykle ważna, gdyż, to właśnie ze względu na jej brak, byliśmy w tym roku pozbawieni możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na budowę i remonty dróg z rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. W 2020 roku powinniśmy być już gotowi z dokumentacją budowlaną co najmniej kilku dróg. Zatem czekamy na przyszłoroczne nabory wniosków o dofinansowanie, w których wykażemy dużą aktywność.
Na ten moment kończymy remont ulicy Paderewskiego, w najbliższych dniach planowane są odbiory. Jeszcze w tym roku wykonamy nakładki asfaltowe w ulicach: Rencistów i Szczęśliwa.
Ponadto, w najbliższych dniach, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy rozpocznie się proces projektowy budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Słowackiego – na odcinku od ul. Literackiej do mostu na rzece Długiej. Pracujemy też nad koncepcją budowy mostku pieszo-rowerowego na rzece Długiej – w miejscu istniejącego mostku pieszego, zlokalizowanego w parku Dębinki.
Przygotowywane są postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców budowy ul. Jagiełłowicza, budowy ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem oraz ścieżki rowerowej na terenie Glinianek (od ul. Wolności do granicy z miastem Kobyłka) oraz budowy fragmentu ścieżki rowerowej w parku Dębinki,ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kilińskiego i w ul. Leśnej.Podjęliśmy też działania związane z aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.Jakie działania, poza komunikacją i drogami, zaplanowane są do końca roku?

– Jesteśmy tuż po wprowadzeniu zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zielonka, część pracowników otrzymała zupełnie nowe obowiązki. Mam nadzieję, że pierwsze efekty ich prac będą widoczne w niedługim czasie.
Kładziemy nacisk na poprawę estetyki miasta. Rozpoczęliśmy reorganizację w zakresie transportu miejskiego. Wspominałem wcześniej o etapach przygotowawczych do budowy i remontów dróg. Podjęliśmy też działania ukierunkowane na poprawę jakości powietrza w Zielonce. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Zielonka została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia gminnego „Programu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła”. Jego przedmiotem będzie likwidacja starych, niskosprawnych kotłów na paliwa stałe, tzw. „kopciuchów”, z wymianą na mniej emisyjne źródła ciepła. Rada Miasta przeznaczyła na ten cel do końca bieżącego roku 90 tysięcy złotych. W najbliższym czasie będziemy też rozmawiać z naszą społecznością o pomysłach, innowacyjnych rozwiązaniach i projektach, które zostaną objęte gminnym Programem Ograniczania Niskiej Emisji.
Realizujemy też projekt związany z rozwojem infrastruktury Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce, na który pozyskaliśmy wsparcie finansowe z funduszy unijnych. Zakończenie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest do końca 2019 r.

W przyszłym roku Zielonka będzie obchodziła 60-lecie nadania praw miejskich. Czy już jest przygotowany program, jak miasto będzie świętowało ten jubileusz?

– Tak, zbliża się szczególny dla społeczności Zielonki okrągły jubileusz związany z naszym miastem. W nadchodzącym 2020 roku minie 60-lecie nadania praw miejskich gminie Zielonka.
Obecnie trwają prace koncepcyjne nad programem jubileuszowym. Chcę, by kalendarz wydarzeń związanych z 60-leciem Zielonki odzwierciedlał potrzeby, pomysły i sugestie mieszkańców, w szczególności w zakresie częstotliwości i rodzaju planowanych przedsięwzięć. Współpraca wszystkich środowisk Zielonki przyczyni się do budowania jedności i tożsamości lokalnej oraz do jeszcze większego zintegrowania naszych mieszkańców.
W związku z powyższym powołałem Komitet Organizacyjny, którego skład tworzą przedstawiciele naszej społeczności oraz instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, placówek oświatowych i parafii z terenu miasta Zielonka. Jest to doskonałe rozwiązanie na współpracę liderów społecznych, angażujące wszystkie środowiska. W grupie siła i przede wszystkim źródło znakomitych, kreatywnych pomysłów.
Jestem przekonany, że komitet wypracuje program bogaty w różnorodne wydarzenia, zapewniający godne i radosne celebrowanie 60-lecia nadania praw miejskich Zielonce.