Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Dwutygodnik, pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Centrum Wolnego Rynku w powiecie wołomińskim

Data: 30.06.2016 r., godz. 10.00   
W ostatnim czasie obserwujemy odrodzenie idei wolnościowych – wolności obywatelskich, wolności w gospodarce. Paradoksalnie ma to związek z wprowadzanymi przepisami, które z dnia na dzień mocniej ingerują w nasze życie prywatne i gospodarcze.
Nie jest to, oczywiście, zła wola osób decyzyjnych, ale pomylenie wolności z szeroko pojętym „dobrem” i „bezpieczeństwem” każdego z nas. Jak mawiał Stanisław Jerzy Lec: „Wszyscy chcą naszego dobra, nie dajcie go sobie zabrać”.
Jedyną możliwością, aby zapobiegać rozwojowi nadmiernej biurokracji, jest skuteczne tworzenie przeciwsiły i krzewienie w świadomości ludzi, wolności i odpowiedzialności za własne działanie. Przechodząc od słów do czynów, aby skoordynować i wzmocnić ruch wolnościowy na terenie powiatu wołomińskiego, tworzymy niezależną strukturę pod nazwą Centrum Wolnego Rynku. Celem organizacji jest szerzenie wartości wolnorynkowych poprzez różnego rodzaju wydarzenia, akcje i inicjatywy.


Wolność, własność, decydowanie

Jesteśmy środowiskiem powstałym w wyniku oddolnych inicjatyw, które łączą poglądy wolnościowe. Wolność łączy się nierozerwalnie z pojęciem własności. Własność to możliwość decydowania. Decydowanie to umiejętność ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne błędy oraz prawo do zysków wynikających z odniesionego sukcesu. Są to trzy podstawowe wartości, którymi powinien kierować się człowiek określany jako „wolnościowiec” i te idee chcemy szerzyć w ramach powstającego Centrum Wolnego Rynku. Nasza niezależność nie oznacza jednak, że jesteśmy sami na placu boju. W naszych działaniach będziemy się podpierać danymi, analizami i raportami przygotowanymi przez dużo większych i lepszych od nas. Jest kilka nurtów, organizacji, na których możemy się wzorować i które zapewniają nam niezbędne wsparcie teoretyczne.


Szkoła, centrum, instytut

Pierwszą i chyba najważniejszą jest szeroko pojęta Austriacka Szkoła Ekonomii reprezentowana przez światowej sławy ekonomistów, takich jak: Ludwig von Mises, Murray Rothbard czy noblista Friedrich von Hayek. Wspomniana szkoła za podstawę wszelkich teorii i analiz bierze ludzkie działania i bada zjawiska zachodzące między niezależnymi jednostkami, dokonującymi dobrowolnych wymian na wolnym rynku. Co za tym idzie, stroni od matematycznych zależności i wzorów, niejednokrotnie obnażając błędy i nieścisłości aktualnych doktryn ekonomicznych.
Inicjatywą, która silnie sympatyzuje z Austriacką Szkołą Ekonomii, jest powstałe w 1989 r. Centrum im. Adama Smitha. Adam Smith (1723-1790 r.) to szkocki ekonomista, uznawany za ojca współczesnej ekonomii i autor dzieła pt. „Bogactwo narodów”. Jako pierwszy próbuje usystematyzować i opisać prawidłowości występujące w wolnym handlu. Mimo że nazwa CAS odwołuje się do osiemnastowiecznego autorytetu, ludzie tam zaangażowani tworzą wartościowe raporty i komentarze dotyczące aktualnych wydarzeń w Polsce, Europie i na świecie.
Ostatnią, ale nie najmniej ważną instytucją, z której czerpiemy niezbędne wsparcie teoretyczne, jest Instytut Misesa. Powstał on w 1982 r.
w Stanach Zjednoczonych, z inicjatywy Lew Rockwella, natomiast w Polsce w 2003 r. – z pomysłu Mateusza Machaja. Opierając się na austriackim podejściu ekonomicznym, tworzą oni komentarze dotyczące aktualnych zjawisk oraz publikują tłumaczenia wartościowych dzieł zachodnich ekonomistów.

Wszystkie te organizacje łączy jedno – pomagają odnaleźć się na rynku małym i średnim przedsiębiorstwom – dostarczając niezbędnego know-how i podstawowej wiedzy ekonomicznej, wspierając tych, którzy z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na światowej sławy doradców i prawników. Jako Centrum Wolnego Rynku chcemy lokalnie wzmocnić i zrzeszać sympatyków tych poglądów, promować wolnościowe idee oraz wspierać edukację ekonomiczną na terenie naszego powiatu.


Michał Torbiński
Centrum Wolnego Rynku