Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Wybory do izb rolniczych za nami

Data: 08.08.2019 r., godz. 11.00   
28 lipca odbyły się wybory do izb rolniczych i zostali wybrani przedstawiciele samorządu rolniczego na IV kadencję.
Zgodnie z rozdz. 2 §14, ust. 3 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wybory do rad powiatowych izb rolniczych nie były przeprowadzane poprzez głosowanie w gminach, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsze liczbie mandatów przypadających na daną gminę.
Takie oto sytuacje miały miejsce w gminach powiatu wołomińskiego i w żadnej z nich nie odbyło się głosowanie. Na radnych powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej zgłosiło się 11 kandydatów, natomiast na powiat wołomiński przypada 18 mandatów. W gminach, takich jak: Radzymin, Wołomin czy Kobyłka nie zgłosił się żaden kandydat i mandaty nie zostały obsadzone. W pierwszym terminie nikt nie zgłosił chęci kandydowania do MIR w gminie Poświętne, dopiero w drugim terminie zgłosił się jeden kandydat, a drugi mandat został nieobsadzony.

Wybory i pierwsze posiedzenie


Już 31 lipca 2019 roku w Urzędzie Miasta w Tłuszczu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej MIR Powiatu Wołomińskiego i zostały przeprowadzone procedury wyboru przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata na walne zgromadzenie MIR.
W skład Rady Powiatowej MIR Powiatu Wołomińskiego wchodzą:
z gminy Strachówka: Magdalena Suchenek – przewodnicząca, Krzysztof Gawor; z gminy Dąbrówka: Anna Matak – delegat na WZ MIR, Krzysztof Kłębek; z gminy Klembów: Arkadiusz Kielak, Waldemar Matejak; z gminy Jadów: Agata Rupert, Rafał Rozpara; z gminy Tłuszcz: Edward Rojecki, Adam Wojtyra; z gminy Poświętne: Andrzej Pazio.
Wybrane podczas tego posiedzenia przewodnicząca i delegatka to jednocześnie przedstawicielki z powiatu wołomińskiego na walne zgromadzenie MIR. Takie wyborcze posiedzenia muszą do 18 sierpnia odbyć się w każdym z 37 powiatów województwa mazowieckiego. 74 przedstawicieli powiatów spotka się 4 września 2019 roku w Parzniewie, aby wybrać prezesa MIR, jego zastępcę i trzech członków Zarządu MIR oraz delegata do KRIR.

Historia, statut i zadania

Izby rolnicze działają na rzecz rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w
jej realizacji, a ich głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów rolników i inspirowanie do rozwoju obszarów wiejskich. Ważną rolą izb jest opiniowanie projektowanych aktów prawnych, dotyczących rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i rynków rolnych.
Zadaniem MIR jest opiniowanie dla potrzeb marszałka województwa mazowieckiego zmian przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśnych na cele nieleśne, opiniowanie w sprawach granic obwodów łowieckich. Opiniowanie dla KOWR-u w sprawie trybów przeprowadzania przetargów na sprzedaż gruntów czy wydawanie opinii do projektów uchwał gmin w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. Więcej o zadaniach izby rolniczej, jej historii, statucie i strukturze można poczytać na stronie ww.mir.pl

Bezpłatna praca

Obecnie przedstawiciele MIR wspólnie z pracownikami urzędów gmin i pracownikami MODR-u uczestniczą w komisjach gminnych do spraw oszacowania szkód w rolnictwie spowodowanych suszą. Komisje pracują w 8 gminach powiatu wołomińskiego: Dąbrówce, Jadowie, Klembowie, Poświętnem, Radzyminie, Strachówce, Tłuszczu i Wołominie.
Serdecznie dziękuję przedstawicielom MIR za pracę w tych komisjach, która jest czasochłonna i bezpłatna. Ta ich obecna praca w komisjach skutkuje tym, że w okresie żniw nie mają czasu na pracę we własnym gospodarstwie.Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego