Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Obietnice dla mieszkańców wsi

Data: 23.05.2019 r., godz. 11.00   
15 maja w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych przy ul. Przyszłości 5 w Parzniewie odbyło się IX Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Wśród przybyłych gości byli: Zofia Krzyżanowska – radca generalny w MRiRW, Radosław Rybicki – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, Zbigniew Sobieraj – zastępca dyrektora ARiMR w Warszawie, Wiesław Olewiński – kierownik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem w OT KOWR w Warszawie.

Nie było chyba zaskoczeniem pierwsze pytanie skierowane do Pani Zofii Krzyżanowskiej o „500 plus dla krowy” i „100 plus dla świni”. Taką obietnicę złożył prezes PiS 6 kwietnia 2019 roku podczas konwencji partii w Kadzidle.
Kiedy dokładnie wsłuchamy się w wypowiedź prezesa PIS-u, podczas której mówi o potrzebie wsparcia lokalnych producentów żywności, to uświadomimy sobie, że mówił o hodowli ekologicznej, zapewniającej zwierzętom dobrostan m.in. chów na wybiegu. Nie będzie to więc wsparcie dla hodowli przemysłowej.
Taka również odpowiedź została udzielona przez Panią Krzyżanowską. Dodała, że już od 15 marca 2020 roku w ramach działań rolno- środowiskowo-klimatycznych rolnicy będą mogli ubiegać się o te płatności, pod warunkiem zapewnienia wymogów dobrostanu zwierząt. Dodatkowo Komisja Europejska musi zaakceptować tę propozycję, bo planowana pomoc jest z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Spore pieniądze

Obecnie rolnik ma możliwość skorzystania z PROW 2014-2020 z działania rolno-środowiskowo-klimatycznego ze wsparcia z Pakietu 7: „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w gospodarstwie” . Pakiet ten dotyczy zachowania lokalnych ras: koni, bydła, owiec, świń i kóz. Do bydła ras: białogrzbietej, czerwonej, czerwono-białej i czarno-białej obecnie stawka dopłaty wynosi 1 600,00 zł do 1 krowy. Dla trzody chlewnej rasy puławskiej oraz złotnickiej białej i pstrej – pomoc to 1 140,00 zł do 1 lochy.
Pieniądze spore, ale wymagania duże, gdyż aby uzyskać wsparcie, rolnik musi posiadać wpis zwierząt do ksiąg we właściwym związku hodowców oraz zaświadczenie z Instytutu Zootechniki – PIB potwierdzające daną rasę. Dodatkowym warunkiem jest minimalna obsada: 4 sztuki krów tej samej rasy, 10 loch rasy puławskiej lub 8 loch ras złotnickich.
Zainteresowanie pakietami rolno-środowiskowo-klimatycznymi wśród rolników jest małe i stale spada. W 2019 roku zaproponowano znaczne podwyższenie stawek w ramach działania „Płatności ekologiczne” w celu zwiększenia zainteresowania wśród rolników.

Nowe programy

Zofia Krzyżanowska obiecała, że w przyszłym budżecie UE dla Polski na lata 2021-2027 zwiększą się stawki płatności obszarowych, będzie więcej pieniędzy na ekoprogramy i działania środowiskowo-klimatyczne. Znacznie zwiększy się wsparcie dla młodych rolników, gdyż obecnie w Unii na jednego młodego rolnika przypada pięciu rolników powyżej 60. roku życia. Powstaną nowe programy dla seniorów na obszarach wiejskich i obowiązkowy będzie program zarządzania kryzysem, w ramach którego planowane są dopłaty do ubezpieczeń klimatycznych i zdrowotnych.
Cały budżet UE na perspektywę finansową na lata 2021-2027 zaplanowany jest na 1,1 biliona euro, z tego 64 mld euro ma trafić do Polski, a to o prawie 24 mld euro mniej niż w obecnej perspektywie 2014-2020. Jak ostatecznie zostanie rozdysponowany unijny budżet pomiędzy państwami członkowskimi, musimy jeszcze poczekać, gdyż trwają negocjacje oraz kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, a niedługo rozpocznie się i kampania przed wyborami parlamentarnymi w Polsce.Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego