Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Zmiany w Kobyłce

Data: 23.05.2019 r., godz. 11.00   
Jednym z głównym punktów ostatniej sesji Rady Miasta Kobyłka (20 maja) był wybór nowego prezydium. Dotychczasowy przewodniczący Kamil Kowaleczko zrezygnował z tej funkcji ze względu na objęcie stanowiska zastępcy burmistrza miasta Ząbki. Natomiast wiceprzewodniczący Konrad Kostrzewa został podczas tejże sesji odwołany.
Przewodniczącą została Edyta Walczuk z klubu Wspólnie dla Kobyłki, a wiceprzewodniczącym Artur Rola z klubu Wybieram Kobyłkę. Nowe prezydium poprosiliśmy o komentarz.

Edyta Walczuk:
– W momencie kiedy wiedzieliśmy o rezygnacji Kamila Kowaleczki z funkcji przewodniczącego, naturalnym było, że zaproponujemy kandydaturę kogoś z naszego klubu. Poparcie, jakie otrzymałam podczas głosowania na przewodniczącego rady to dowód na duże zaufanie w stosunku do mojej osoby, ale zarazem też swoisty kredyt na przyszłość i odpowiedzialność za pełnienie tej zaszczytnej funkcji. Jest to też bardzo duże uznanie dla pracy Klubu Radnych Wspólnie dla Kobyłki.
Wyzwania dla rady miasta na najbliższy okres to budowa infrastruktury m.in. drogi, chodniki, stacja uzdatniania wody oraz nowej szkoły i boiska sportowego. Chcemy wspierać burmistrza miasta w podejmowaniu właściwych, trudnych i odważnych decyzji.
Jak widać, wybór Pana Artura Roli na wiceprzewodniczącego dowodzi, że można pracować ponad podziałami. Myślę, że udało się zebrać grupę radnych, dla których interes miasta jest najważniejszy. Przede wszystkim chcemy pracować na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Kobyłki.

Artur Rola:
– Zmiana prezydium rady jest normalną procedurą. Radni Kobyłki dokonali zmian przy okazji rezygnacji z funkcji dotychczasowego przewodniczącego.
Uzyskane zaufanie jest powodem do osobistej satysfakcji, ale objęcie funkcji wiceprzewodniczącego to przede wszystkim wyzwanie i odpowiedzialność. Chcemy, wspólnie z Edytą Walczuk sprawnie organizować pracę rady, a przede wszystkim szukać porozumienia z burmistrz Kobyłki i wszystkimi radnymi dla rozwiązań służących rozwojowi miasta i interesowi mieszkańców.Edyta Nowak-Kokosza