Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Nowa biblioteka w Jadowie

Data: 09.05.2019 r., godz. 11.00   
8 maja w Jadowie miała miejsce długo oczekiwana uroczystość. Wójt Dariusz Kokoszka oficjalnie przekazał dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów Sylwii Tryc klucze do zmodernizowanego budynku biblioteki.
Dariusz Kokoszka omówił zakres prac zrealizowanych w ramach projektu „Modernizacja Biblioteki w Jadowie”. W 2016 roku biblioteka aplikowała o środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet II Infrastruktura Bibliotek na przebudowę budynku. Projekt pod nazwą „Modernizacja Biblioteki w Jadowie” uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 996 258 złotych. Gmina Jadów jako wkład własny do projektu wniosła nieruchomość o wartości ponad 500 000 zł oraz środki finansowe w kwocie 150 415 zł. Ogólna wartość zadania wyniosła 2 671 398 zł.
Modernizacja biblioteki trwała 2 lata. Roboty budowlane, które były prowadzone etapowo, polegały na rozbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku o powierzchni użytkowej ponad 643,20 m2, w którym dotychczas siedzibę miała biblioteka oraz ośrodek zdrowia.
W efekcie realizacji projektu biblioteka dysponuje 4 pomieszczeniami przeznaczonymi na księgozbiór, wypożyczalnią, czytelnią połączoną z salą komputerową, świetlicą, salą konferencyjną, pomieszczeniami gospodarczymi i socjalnymi. W budynku funkcjonować będą również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Archiwum Urzędu Gminy, świadczona będzie także pomoc prawna dla mieszkańców.

Nie zabrakło podziękowań


Dyrektor biblioteki podkreśliła, że na sukces tego projektu złożyła się ciężka praca wielu osób. Podziękowała projektantom, inspektorowi nadzoru, kierownikowi budowy, wykonawcy i wszystkim podwykonawcom. Szczególne słowa skierowała do wójta gminy Jadów oraz do członków rady gminy – to dzięki ich odważnym decyzjom biblioteka mogła przystąpić do realizacji projektu. Pani dyrektor dziękowała również pracownikom biblioteki i urzędu gminy.

Gratulacjom nie było końca

Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście, którzy zgodnie gratulowali udanej inwestycji: Władysław Teofil Bartoszewski – społeczny doradca marszałka województwa mazowieckiego, Bożena Żelazowska – reprezentująca Sejmik Województwa Mazowieckiego, przewodnicząca Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej, Robert Szydlik – wicestarosta powiatu wołomińskiego wraz z radnymi powiatowymi Magdaleną Suchenek i Piotrem Borczyńskim, Paweł Bednarczyk – burmistrz miasta i gminy Tłuszcz, Piotr Orzechowski – wójt gminy Strachówka, Sylwester Niźnik – wójt gminy Poświętne, radni i sołtysi z terenu gminy Jadów, dyrektorzy szkół, Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie, pracownicy jadowskiego urzędu, przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego z całego powiatu na czele z Katarzyną Bartnowską i Lucyną Małodobrą z Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek, nie zabrakło również przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów.

8 maja – Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza

Ponieważ 8 maja obchodzony jest jako ogólnopolski Dzień Bibliotekarza, w trakcie uroczystości wójt gminy Jadów wraz z Reginą Sadlik – przewodniczącą Rady Gminy Jadów wręczyli wszystkim obecnym na uroczystości bibliotekarzom piękne kwiaty oraz złożyli im podziękowania za dotychczasową pracę i życzyli dalszych sukcesów w działalności zawodowej i osobistej.

Przecięcie wstęgi, przekazanie kluczy i zwiedzanie biblioteki

Do przecięcia symbolicznej wstęgi zaproszono najmłodszych czytelników – uczniów Szkoły Podstawowej w Jadowie, zaraz potem wójt uroczyście przekazał klucz do biblioteki dyrektor Sylwii Tryc. Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał ks. dziekan Bogdan Lewiński – proboszcz jadowskiej parafii. Goście zwiedzający bibliotekę mieli także okazję zobaczyć wystawę prac wykonanych przez mieszkanki Jadowa.

Występy i koncert

Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia przedstawienia w wykonaniu młodzieży, na scenie wystąpił również Łukasz Wójcik – dyrektor GOK, który akompaniował wspaniałej solistce – Kindze Sawin. Jako ostatni zagrał zespół Plateau.

opr. red.