Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Konfliktowa linia 400 kV

Data: 17.04.2019 r., godz. 11.00   
Emocje mieszkańców wzbudza budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów. Z informacji przekazywanych od seniorów usłyszeliśmy, że prawie 60 lat temu do domostw mieszkańców gminy Strachówka „zawitał prąd”. Wiele z powstałych wówczas linii bez modernizacji funkcjonuje do dziś, ale ulegają awariom kilka razy w miesiącu.
W XXI wieku w dobie rozwoju techniki zapotrzebowanie na energię elektryczną jest ogromne i ciągle rośnie. Idąc naprzeciw potrzebom rozwijającej się gospodarki Polski, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zamierzają zainwestować 12,8 mld zł na rozbudowę i modernizację sieci przesyłowej. Wszyscy zgadzamy się, że infrastruktura ta powinna być budowana, ale problemem jest, gdzie mają „wyrosnąć” te wysokie, szpecące krajobraz słupy. Nie tylko lokalizacja budzi emocje mieszkańców, ale i potencjalna szkodliwość dla zdrowia takiego sąsiedztwa.

Protesty i sprzeciwy

Gdy uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 2018 roku inwestycja pn. „Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka (etap II)” znalazła się w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, mieszkańcy poprzez media społecznościowe i protesty okazywali swoje sprzeciwy. Powstała Społeczna Grupa Koordynacyjna Strachówka – Tłuszcz, która sprzeciwia się budowie nowej trasy linii 400 kV i proponuje, aby ta linia przebiegała istniejącym śladem linii 220 kV.
Przedstawiciel Społecznej Grupy uczestniczył w VI sesji Rady Gminy Strachówka w dniu 9 kwietnia 2019 roku i przedstawił swoje stanowisko. Na posiedzeniu rady byli także przedstawiciele inwestora, czyli PSE i wykonawcy kontraktu – firmy Elfeko. Pomiędzy stronami jest podpisana umowa na budowę linii 400 kV o długości 100 km.
Do pracowników Elfeko wójt, radni i sołtysi skierowali wiele pytań. Firma Elfeko oświadczyła, że trasa linii 400 kV nie została jeszcze ustalona. Zaproponowane warianty przebiegu nie uzyskały akceptacji Urzędu Gminy w Strachówce. Z przedstawionej na sesji prezentacji wynika, że orientacyjny przebieg planowanej do budowy linii 400 kV dotyczy miejscowości: Białki, Rudniki i Jaźwie w gminie Tłuszcz oraz Krawcowizna, Grabszczyzna, Kąty-Wielgi, Kąty-Miąski i Borucza w gminie Strachówka.

Dużo propozycji

Zapytano, czy rozważano budowę sieci 400 kV Ostrołęka – Stanisławów w śladzie istniejącej linii 220 kV Miłosna – Ostrołęka. Z tą propozycją nie zgodził się sołtys Annopola, informując uczestników posiedzenia, że linia 220 kV przebiega wzdłuż miejscowości Annopol i Marysin w odległości nawet do 20 m od zabudowań. Firma Elfeko stwierdziła, że nie jest to możliwe i wyjaśniła, że wymagałoby to wyłączenia na czas budowy działającej obecnie linii na okres około półtora roku, a po drugie – pas technologiczny dla linii 400 kV jest znacznie szerszy i wynosi 70 m, co wiązałoby się z wyburzeniem 46 domów na terenie gminy Strachówka.
Wójt Strachówki Piotr Orzechowski zaproponował, że skoro to inwestycja krajowa, która musi powstać w naszym regionie, to jej trasa niech przebiega przez kompleksy leśne i tereny niezabudowane oraz nieplanowane w studium pod zabudowę. Zgłoszono inną propozycję, aby wytyczyć przebieg linii 400 kV w korytarzu DK 50. Ta propozycja była również rozważana przez firmę Elfeko, ale pas drogowy DK 50 jest za wąski i niektóre budynki zlokalizowane są przy samej drodze. 40 budynkom groziłoby wyburzenie.
Padła kolejna propozycja – skablowania i poprowadzenia linii ziemią. Przedstawiciel Elfeko wyjaśnił, że taki wariant stosuje się na krótkich odcinkach i miejscach newralgicznych, np. lotniskach.
Ta propozycja nie jest do zrealizowania z uwagi na dużą ingerencję w środowisko, która wiąże się z wykopem kanału o głębokości 1,5 m i szerokości około 60 m. Dodatkowym minusem tego rozwiązania jest dużo wyższy koszt budowy oraz może następować emisja cieplna i podgrzewanie gruntu, co wiąże się z potrzebą montażu licznych urządzeń chłodniczych. Ponadto żywotność kabla w ziemi jest trzykrotnie krótsza niż napowietrznego. Firma Elfeko zaprezentowała harmonogram prac (widoczny na załączonym zdjęciu), z którego wynika, że zaplanowane są spotkania z władzami poszczególnych gmin w czerwcu 2019 roku, a z mieszkańcami konsultacje społeczne w okresie czerwiec – wrzesień 2019 roku.

Ogromne zainteresowanie

Tego samego dnia o godz. 18.00 w świetlicy w Boruczy (gmina Strachówka) odbyło się spotkanie z mieszkańcami zainicjowane przez Społeczną Grupę. Zainteresowanie przebiegiem linii 400 kV jest ogromne, więc świetlica była pełna, a część uczestników przysłuchiwała się dyskusji z zewnątrz. Poruszano te same tematy, co na wcześniejszej sesji, ale emocje były znacznie większe.
Ustalono, że zgodnie z zaprezentowanym mieszkańcom harmonogramem robót zostaną przygotowane dodatkowo trzy inne warianty przebiegu trasy i poddane konsultacjom społecznym z udziałem zainteresowanych właścicieli nieruchomości.
Na zakończenie zebrania Społeczna Grupa Koordynacyjna Strachówka – Tłuszcz poinformowała, że planowana jest blokada DK 50 na przejściu dla pieszych w miejscowości Kąty Czernickie. Inicjatorzy zachęcali do wzięcia udziału w tym proteście.
O dalszych losach tej inwestycji, planowanych terminach spotkań i konsultacji oraz wypracowanych ustaleniach będę starała się Państwa informować.Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego