Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Odszkodowania dla rolników

Data: 28.03.2019 r., godz. 11.00   
Susza rolnicza, która miała miejsce w ubiegłym roku i została zgłoszona przez rolników z powiatu wołomińskiego do ARiMR w Radzyminie, objęła swoim obszarem powierzchnię 6 692,03 ha, co porównywalne jest z powierzchnią geodezyjną całej gminy Wołomin.
Do ARiMR w Radzyminie wpłynęło łącznie 626 wniosków, z czego 491 zakwalifikowało się do pomocy publicznej, a 142 do pomocy de minimis. Trzej rolnicy otrzymali odmowę wypłaty pomocy, a 2 wnioski zostały przekazane do innego biura powiatowego.

Są pieniądze

W ramach pomocy publicznej rolnicy otrzymali 1 419 689 zł do dotkniętej suszą powierzchni upraw 4 574,54 ha. Jeżeli chodzi o rolników, którzy złożyli wnioski do ARiMR w ramach pomocy de minimis, to otrzymałam w ubiegłym tygodniu dobrą wiadomość, że są pieniądze i zostaną one w najbliższych dniach przelane na konta rolników. Do wsparcia w ramach pomocy de minimis zakwalifikowano 140 wniosków o powierzchni 1 312,57 ha na kwotę 371 082,50 zł oraz 2 wnioski do hodowli ryb w stawach, do których przyznano pomoc 46 638 zł. Łącznie na konta rolników naszego powiatu wpłynie 1 837 688,50 zł.

Dąbrówka i Strachówka przede wszystkim


Analizując dane otrzymane od BP ARiMR w Radzyminie, zauważamy, że najwięcej wniosków złożyli rolnicy z gminy Dąbrówka – 155 (96 pomoc publiczna i 59 pomoc de minimis) i gminy Strachówka – 150 (141 pomoc publiczna i 7 pomoc de minimis). W dalszej kolejności rolnicy z gmin: Jadów – 80 wniosków, Klembów – 73, Tłuszcz – 66, Radzymin – 46 i Poświętne – 33 wnioski. Z pozostałych pięciu gmin rolnicy złożyli po kilka wniosków. Obszarowo, czyli największa powierzchnia upraw dotknięta suszą, zgłoszona była w gminie Strachówka – 1 548,30 ha, co stanowi ponad 26% w skali powiatu, a następnie w gminie Dąbrówka – 1 198,27 ha, co stanowi ponad 20%. Razem te dwie gminy stanowią prawie połowę powierzchni dotkniętej suszą na terenie powiatu wołomińskiego i prawie połowę ilości złożonych wniosków.
Podobne proporcje są przy wartości wypłaconej lub zatwierdzonej do wypłaty pomocy. Rolnicy z gminy Strachówka otrzymali 27% środków z puli całego powiatu, a rolnicy z gminy Dąbrówka – 20%. Rozbieżność widoczna jest w rodzaju pomocy. W Strachówce pomoc publiczna stanowiła – 94%, a pomoc de minimis – 6%. W Dąbrówce pomoc publiczna – 62%, a de minimis – 38%. Czy to oznaczałoby, że Strachówka i Dąbrówka są to najbardziej rolnicze gminy w powiecie wołomińskim?
Chciałabym podziękować pracownikom ARiMR w Radzyminie za profesjonalną i pełną wyrozumiałości pomoc okazaną rolnikom podczas kampanii suszowej oraz za zebranie przedstawionych w poniższej tabeli danych.

Wnioski ARiMR Radzymin „Susza 2018” w ujęciu poszczególnych gmin z terenu powiatu wołomińskiego z podziałem na pomoc publiczną i pomoc de minimis.

Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego