Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Dla rolników – dopłaty bezpośrednie

Data: 07.03.2019 r., godz. 11.00   
Rozpoczęła się kolejna kampania składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019. Rolnik może złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 roku lub wniosek o przyznanie płatności za rok 2019 w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
ARiMR w Radzyminie każdego roku obsługuje około 5 000 wniosków o płatności obszarowe, z tego w 2018 roku ok. 10-15 % wpłynęło w formie ww. oświadczeń.
W terminie od 15 lutego do 14 marca 2019 roku rolnicy, którzy spełniają warunki, mogą złożyć do ARiMR w Radzyminie, ul. Komunalna 2 wspomniane już oświadczenie w wersji papierowej.

Jakie warunki uprawniają do skorzystania z tej formy?


Jak wskazuje już sam tytuł oświadczenia, to złożyć mogą go wyłącznie ci rolnicy, którzy deklarują, że w porównaniu z ubiegłym rokiem nie nastąpiły zmiany, a powierzchnia ich gruntów ornych nie przekracza 10 ha. Dodatkowo rolnik nie wnioskował o płatność dla młodych rolników, płatności do bydła i krów, płatności do upraw strączkowych i roślin pastewnych, płatności ekologicznej oraz płatności do upraw buraka cukrowego, ziemniaków skrobiowych, chmielu, truskawek, pomidorów, lnu i konopi włóknistych.
Choć ta forma dla rolników jest mniej czasochłonna, to jednak powszechnie uważa się, że i mniej korzystna finansowo, ponieważ bardzo często rolnik otrzymuje płatność nie za całą powierzchnię uprawy, a tylko za tę część zaznaczoną przez system. Dlatego polecam składanie wniosków, a nie oświadczeń.
Dodatkowo w przypadku strat w rolnictwie, tak jak w ubiegłym roku była to susza, rolnik ma obowiązek złożyć do komisji gminnej kopię wniosku o dopłaty, aby uprawdopodobnić powierzchnię i rodzaj uprawy. Ułatwia to pracę i komisji gminnych, i weryfikację przez pracowników ARiMR.

Terminy i zasady


Wniosek o przyznanie płatności na 2019 rok składa się w wersji elektronicznej w terminie od 15 marca do 15 maja 2019 roku. Spóźnialscy mogą jeszcze złożyć i później, ale za każdy dzień opóźnienia zmniejszona zostaje płatność o 1%.
Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności nie zmieniły się. Rolnicy logują się za pomocą aplikacji eWniosekPlus na swoje konta w ARiMR, wpisując numer producenta i indywidualne hasło lub, gdy rolnik nie posiada jeszcze konta w ARiMR, analogicznie jak w ubiegłym roku poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych (numeru producenta, 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego i kwoty ostatniego przelewu z ARiMR w 2018 roku). Po wypełnieniu pól wniosku, obrysowaniu powierzchni upraw, zaznaczeniu rodzaju płatności należy sprawdzić czy nie wyświetla się pole informujące o błędach we wniosku. Po poprawnym wypełnieniu wniosku należy go wysłać elektronicznie. Po tej czynności powinna wyświetlić się informacja o dacie i godzinie wysłania wniosku do ARiMR. Obowiązkowo należy pobrać potwierdzenie przyjęcia wniosku.
W ubiegłym roku sporadycznie w Polsce miały miejsce zdarzenia, że rolnik wysłał wniosek do ARiMR, ale tego wniosku system nie odnotował, dlatego warto jest wydrukować to potwierdzenie, które w takim przypadku jest udokumentowaniem wysłania wniosku. Zachęcam również do wydrukowania samego wniosku. Gdyby ewentualnie powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku i nastąpiłyby szacowania strat w rolnictwie, to mamy już załącznik dla komisji gminnej.
Ja jednak życzę rolnikom dobrej pogody, aby ich ciężka, mozolna, codzienna praca przyniosła im owocne plony i oczekiwane korzyści finansowe, a także dawała satysfakcję z zarządzania dobrami ziemi.Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego