Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Śmieci, a jakie drogie!

Data: 17.01.2019 r., godz. 11.00   
Coraz częściej słyszymy w mediach o pożarach odpadów na wysypiskach, składowiskach, sortowniach i zakładach przetwarzających śmieci. Firmy współpracujące z gminami mówią o znacznym wzroście cen na RIPOK-ach, ponieważ wzrosły koszty osobowe, koszty energii i „opłata marszałkowska”.
Mieszkańcy dowiadują się o wzroście cen i zastanawiają się, „dlaczego tak drogo?”. Zebrałam informacje o systemie gospodarki odpadami z gmin wiejskich powiatu wołomińskiego oraz z Urzędu Miasta Tłuszcz i porównajmy zebrane dane.

Najtańszy odbiór odpadów jest w gminie Poświętne, a przetarg był rozstrzygnięty w maju 2018 roku. Najdłuższa umowa z wykonawcą, bo czteroletnia obowiązuje w gminie Tłuszcz. W Tłuszczu pierwsza osoba z rodziny płaci za śmieci segregowane 10,00 zł, a każda następna – 8,00 zł. Podobny system obowiązuje przy odpadach niesegregowanych: 20,00 zł za pierwszą osobę i po 16,00 zł za każdą następną.

Dwie gminy: Jadów i Strachówka rozstrzygnęły swoje przetargi w grudniu 2018 i ceny odpadów kształtują się identycznie: 10,00 zł segregowane i 20,00 zł niesegregowane. Również podobne, bo w obu tych gminach dopiero w trzecim przetargu został wyłoniony wykonawca, a wartości ofert znacznie przewyższały wartość zamówienia.

Do 9 stycznia 2019 roku było składanie ofert w gminie Dąbrówka, dlatego ceny odpadów raczej wzrosną od marca. Proponowana cena, aby zbilansować system gospodarki odpadami w gminie Dąbrówka to: 16,00 zł za segregowane i 30,00 zł za niesegregowane – to byłyby najwyższe stawki w omawianych gminach, ale cenę ustali uchwałą Rada Gminy Dąbrówka w najbliższym czasie.

Tylko w jednej gminie (w Strachówce) system gospodarowania odpadami nie bilansuje się. Aby się zbilansował, odpady segregowane powinny kosztować minimum 13,00 zł od osoby. Radni dyskutowali na sesji, aby nie podnosić tak drastycznie opłaty z 5,00 zł na 10,00 zł przy odpadach segregowanych i z 11,50 zł na 20,00 zł przy niesegregowanych. Zmniejszenie stawek sprawiłoby, że deficyt systemu gospodarki odpadami byłby jeszcze większy. Rada Gminy Strachówka podjęła uchwałę i pozostała jednak przy kwotach 10,00 zł – segregowane i 20,00 zł – niesegregowane.

Niestety, do zbilansowania się systemy gospodarowania odpadami brakuje około 85 000,00 zł. Strachówka jest gminą o najmniejszej liczbie ludności i czwartą pod względem powierzchni, czyli duży obszar i mało ludzi. Teraz przed radnymi, wójtem i skarbnikiem kolejne wyzwanie – skąd pokryć brakujące środki w systemie gospodarki odpadami w budżecie Strachówki?

Magdalena Suchenek
radna powiatu wołomińskiego