Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Karta Dużej Rodziny!

Data: 17.01.2019 r., godz. 11.00   
Wszyscy rodzice, również zastępczy, którzy w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci, mają od nowego roku prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny. Jest to system zniżek na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, bezpłatny wstęp do parków narodowych i ulgi w ponad 20 tys. miejsc w całej Polsce.
Od stycznia 2019 r. Prawo do Karty Dużej Rodziny mają wszyscy rodzice, także rodzice zastępczy
i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Kartę mogą otrzymać także dzieci w wieku do 18. oraz do 25. roku życia – jeśli nadal się uczą w szkole lub studiują, a także dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych.

Czym jest KDR?


Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Ma ona wesprzeć budżet rodzin wielodzietnych oraz ułatwić im dostęp do dóbr i usług.
Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Mogą skorzystać z licznych ulg, np. na przejazdy kolejowe – dla rodziców przewidziano 37% ulgi na bilety jednorazowe oraz 49% ulgi na bilety miesięczne. Wyrabiając paszport, można uzyskać zniżkę w opłacie paszportowej, która wynosi 50% dla rodziców i 75% dla dzieci. Karta daje także możliwość bezpłatnego wstępu do parków narodowych i honorowana jest przez około 5 tysięcy partnerów.

Jaką kartę wybrać?

Ubiegając się o Kartę Dużej Rodziny, warto wnioskować o obie jej formy: tę tradycyjną (plastikową) i elektroniczną (karta wyświetla się na urządzeniach mobilnych w aplikacji mKDR).
Wniosek można złożyć bezpośrednio w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania członka lub członków rodziny oraz za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).opr. AM