Reklama

fakty.wwl - Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatu Wołomińskiego Pismo bezpłatne Wołomin, Kobyłka, Zielonka, Radzymin, Marki, Klembów, Ząbki. Tłuszcz, Dąbrówka, Strachówka, Poświętne, Jadów

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Działam lokalnie

Data: 18.10.2018 r., godz. 11.00   
Rozmowa z Magdaleną Suchenek – radną powiatową, społecznikiem, felietonistką „Faktów.wwl”
Aldona Maliszewska: Wiem, że pracuje Pani społecznie. Mocno angażuje się Pani w m.in. w sprawy rolnictwa. Proszę przybliżyć na czym ta praca polega.

Magdalena Suchenek: Od 2003 r. pomagam w pisaniu wniosków o dotacje unijne dla rolników, począwszy od Programu SAPARD i pierwszych naborów o płatności bezpośrednie. Rocznie pomagam wielu rolnikom także w procesie odwoływania się od decyzji. Od 12 lat jestem w Radzie Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Wołomińskiego, a od dwóch kadencji przewodniczącą tej Rady. Dla rolników i mieszkańców wsi organizuję wyjazdy studyjne i szkolenia.Jest Pani niezwykle aktywną osobą. Czym jeszcze się Pani zajmuje?

Drugą kadencję działam w Powiatowej Radzie Rynku Pracy, obecnie jestem jej wiceprzewodniczącą. W 2017 r. założyłam w Strachówce Koło Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Od 2008 r. należę do Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”, a od 2015 r. jestem przewodniczącą Komisji Rewizyjnej LGD „RW”. Dodatkowo współpracuję z LGD w zakresie naboru uczestników na kolonie i półkolonie.
W 2018 r. po raz trzeci wspólnie z radnym powiatowym Andrzejem Zbyszyńskim zorganizowaliśmy i poprowadziliśmy w Pałacu w Chrzęsnem „Koncert Młodych Talentów Powiatu Wołomińskiego”.

Angażuje się Pani także w pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Czego ta pomoc dotyczy?

Tak, angażuję się w pomoc dzieciom i młodzieży, osobom starszym, uzależnionym i rodzinom potrzebującym pomocy. Organizuję akcje pomocy pogorzelcom oraz rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Udało mi się pomóc już prawie 20 osobom w walce z uzależnieniem od alkoholu. Zawsze można się do mnie zwrócić z każdą, nawet najtrudniejszą sprawą – nikt nie zostanie pozostawiony bez pomocy.

Czym zajmuje się Pani zawodowo?

Przez ponad 15 lat prowadziliśmy z mężem działalność gospodarczą. Od stycznia 2011 r. pracuję w Urzędzie Gminy w Strachówce, gdzie obecnie jestem kierownikiem Referatu Rozwoju Gminy i zajmuję się pozyskiwaniem oraz rozliczaniem środków zewnętrznych, gospodarką nieruchomościami, inwestycjami, drogownictwem, melioracjami, rolnictwem i promocją.

Jest Pani także Radną Powiatową. Na czym polega Pani praca w tym zakresie?

22 grudnia 2014 r. objęłam mandat radnej Rady Powiatu Wołomińskiego z Okręgu Nr 7 gminy: Jadów, Strachówka i Tłuszcz. Na następnym posiedzeniu otrzymałam zaszczytną, ale i trudną funkcję przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego. Główne tematy posiedzeń naszej komisji, to m. in.: inwestycje kubaturowe, drogowe, remonty, monitorowanie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji, budownictwa, pozyskiwanie środków zewnętrznych, przeciwdziałanie bezrobociu, współpraca z samorządem gospodarczym i organizacjami pracodawców, współpraca z lokalnymi grupami działania z terenu powiatu wołomińskiego, opiniowanie uchwał, budżetu oraz rozpatrywanie skarg i wniosków. W naszej Komisji podejmowaliśmy stanowiska np. w sprawie planowania sieci dróg powiatowych. Bliskie są mi także sprawy społeczne i służby zdrowia, dlatego m.in. zabiegałam o zwiększenie kontraktu na usługi medyczne dla Szpitala w Wołominie.
Od czterech lat działam na rzecz całego powiatu wołomińskiego, a szczególnie gmin: Jadów, Strachówka i Tłuszcz. Staram się uczestniczyć w każdym posiedzeniu rad ww. trzech gmin, co powoduje, że bardzo wiele spraw istotnych dla mieszkańców jest kierowanych do mnie.
Uczestniczyłam w rozwiązywaniu problemów lokalnych i zabiegałam o inwestycje i remonty dla naszych gmin. Współpracuję z sołtysami trzech gmin, przewodniczącymi osiedli, radnymi i mieszkańcami. Współpraca układa się nam dobrze i owocnie, co widać po zrealizowanych i realizowanych inwestycjach.

Czy zamierza Pani startować także w najbliższych wyborach?


Tak, będę startowała w wyborach do Rady Powiatu. Mam nadzieję, że mieszkańcy gmin: Jadowa, Strachówki i Tłuszcza docenią moją pracowitość, zaangażowanie i dbałość o ich sprawy.